Nahoru

Hmyzáčci

Hmyzáčci

14. srpen 2019

Mnohé děti ani netuší, že právě s hmyzáčky (bezobratlými živočichy) se v přírodě setkávají vlastně nejčastěji. Stačí se jen dobře dívat.

 

Cíle programu:

  • Děti získají zájem o bezobratlé živočichy a jejich pozorování.
  • Děti vyjmenují, čím se živí mravenec, jaká má vývojová stádia, popíší, jak se mravenci dorozumívají a orientují.
  • Efektivně spolupracují ve skupině a zdokonalují hrubou motoriku.
  • Uvědomí si, komu může být užitečná mšice.
  • Děti posilují svou environmentální senzitivitu prostřednictvím přímého pozorování v přírodě.

ulovit, určit, pustithrát si, běhat, poučit se

 

 

 

 

 

Mnohé děti ani netuší, že právě s hmyzáčky (bezobratlými živočichy) se v přírodě setkávají vlastně nejčastěji. Stačí se jen dobře dívat, být trpělivý a pozorný. A když si jich začnou všímat, zjistí, jak to mají tito drobní živočichové v životě složité, ale zároveň dobře vymyšlené.  Inspirujme se tedy těmi nejmenšími a zahrajme si několik her a poučme se z nich.

chrostíciDSC08184

 

 

 

 

 

hledámepozorujeme

 

 

 

 

 

 

Cena programu: 95 Kč. Pedagogický doprovod je zdarma.

Základní údaje o programu:

Program je vhodný pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ

Délka programu: 3 hodiny.

Začátek: 8:30 až 9:00 hodin, Dům přírody Moravského krasu, Skalní mlýn.

Po celou dobu se lektor věnuje žákům a pracuje s nimi.

Program probíhá z převážné části venku. Doporučujeme proto děti vhodně vybavit na pobyt v přírodě. K dispozici jsou pomůcky potřebné k lovu a pozorování hmyzu v přírodě. Venku si také zahrajeme tematicky zaměřené hry k zafixování tématiky.

Informace o programu a rezervace na info@dpmk.cz nebo na telefonu 516 414 826 (denně 9 - 16 h).

lov motýlůBěloskvrnáč pampeliškový

 

 

 

 

 

 

lovíme

na stonožku

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomůcky do programu byly zakoupeny díky podpoře
z Jihomoravského kraje.

LogoZnamka01