Nahoru

Výprava za vznikem Moravského krasu

Výprava za vznikem Moravského krasu

4. červenec 2016

Od začátku v pravěkém moři až po nejdelší jeskynní systém v České republice!

 

Cíle programu:

  • Seznámit se se vznikem charakteristických útvarů krajiny Moravského krasu
    a procesy v ní (vznik vápence, vznik a vývoj jeskynních systémů, krápníkové
    výzdoby a povrchových krasových útvarů).
  • Vytvořit vztah k přírodě, ve které žijeme, uvědomit si její jedinečnost
    a potřebu neškodit jí.

Foto-animace vzniku krasu v DPMK  IMG_6964

Krajina Moravského krasu je děravá jako sýr ementál. Vytvořila ji voda a kámen - voda mizejících říček, která ve vápenci vyhlodala tajemný, dosud neprobádaný svět jeskyní, studených žlebů, výslunných plošin i skalních hřebenáčů. Vydejme se spolu na výpravu, při které odhalíme tajemství vzniku Moravského krasu. Ponoříme se v ní do pravěkého moře a objevíme, z čeho vznikly vápencové skály. Plněním úkolů v krasových žlebech
si přiblížíme, jak vznikaly jeskyně, krápníková výzdoba i povrchové krasové útvary.

IMG_6967   IMG_6500

Cena programu: 130 Kč, (zkrácená verze 85 Kč) součástí programu je vstup do expozice Domu přírody. Pedagogický doprovod je zdarma.

Od 1.9.2020 nová cena za zkrácenou verzi 95,- Kč.

Část programu doporučujeme absolvovat v Kateřinské jeskyni (možné březen - listopad, příplatek 60 Kč za vstup) nebo v Punkevních jeskyních (příplatek 100 Kč za vstup).

Fotografie0327 katerinka

Základní údaje o programu:

Délka programu: 6 hodin (zkrácená verze 4 hodiny)

Začátek: 8:30 až 9:00 hodin, Dům přírody Moravského krasu, Skalní mlýn.

V programu jsou zahrnuty krátké přestávky mezi jednotlivými částmi a také pauza
na oběd, který lze po dohodě zajistit.

Po celou dobu se lektor věnuje žákům a pracuje s nimi.

Na závěr žáci samostatně shrnou poznatky získané v programu.

Součástí programů jsou hry a aktivity v učebně Domu přírody, prohlídka expozice
a terénní exkurze do okolí Domu přírody. 

Informace o programu a rezervace na info@dpmk.cz nebo na telefonu 516 414 826 (denně 9 - 16 h).