Nahoru

Regionální travobylinná směs

STRÁNKA JE V REKONSTRUKCI

Regionální travní směs pro Moravský kras
Můžete si zakoupit

Vše, co vyséváme do volné krajiny, ovlivňuje rostlinná společenstva a v návaznosti na ně též společenstva živočišná.

Třeba trávníky

Kdo by si chtěl kolem domu vyset neobvyklý trávník, který se neseče na krátko a majiteli se za to odmění kvetoucími druhy bylin a přiláká motýly, může vyzkoušet regionální travní směs nasbíranou v Moravském krasu. Bude mít zároveň jistotu, že nezavleče cizí druhy rostlin do chráněné krasové přírody.

Chcete přírodě pomoci?

Následující odkaz nabízí travní směs Bromion, která pochází z Moravského krasu. Hodí se pro suché trávníky a přesné složení druhů se dozvíte v popisu produktu. Z trávníku
se během tří let stane motýlí louka. Doporučuje se podzimní výsev a první dva roky kosení plevelů, které tam narostou. Třetím rokem je louka v plném květu.

Regionální travní směs Bromion se v regionu Moravský kras
může hodit i v situacích jako:

1) Ochrana biodiverzity a stability travních porostů v MK
2) Protierozní opatření: zatravňování závrtů, výsev travnatých pásů při okrajích orné půdy nad krasovými žleby
3) Zatravňování orné půdy nad jeskynními systémy
4) Dosevy do druhově chudých travnatých ploch
5) Zakládání travnatých ploch v obcích a okolí Moravského krasu
6) Zpestření druhového složení stávajících trávníků v obcích a okolí Moravského krasu
8) Doporučení  (příp. podmínka) Správy CHKO MK žadatelům o zatravnění ploch
na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras k využití těchto směsí

Travní směs Arrhenatherion je také možné použít v Moravském krasu, je vhodná zejména pro závrty a erozí ohrožená místa s hlubší půdou.


Odkaz na travní směs Bromion MK
: http://www.kvetnatelouky.cz/Regionalni-smesi/Bromion-MK-regionalni-smes-pro-suche-travniky-Novinka.html

Odkaz na travní směs Arrhenatherion: http://www.kvetnatelouky.cz/Regionalni-smesi/Arrhenatherion-smes-pro-mezofilni-louky.html

Odkaz na více informací:http://www.kvetnatelouky.cz/Druhove-pestre-travni-smesi-regionalniho-puvodu-sbery-osiva-a-vyuziti-v-CHKO-Moravsky-kras/