Nahoru

Upozornění ke sběru česneku medvědího

Upozornění ke sběru česneku medvědího

19. duben 2019

Upozornění ke sběru česneku medvědího aneb v rezervacích je sběr zakázán.

Vážení milovníci a sběratelé gastronomických darů přírody,
není jedno, kde česnek medvědí a podobné rostliny ve volné krajině sbíráme!

V národních parcích, národních přírodních rezervacích a přírodních rezervacích v ČR je sběr jakýchkoliv rostlin zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny zakázán, pokud není uvedeno v aktuálním znění bližších ochranných podmínek rezervací či
v návštěvním řádu národního parku jinak! V nenárodních kategoriích chráněných území je povolen pouze sběr lesních plodů (maliny, borůvky, jahody apod.), pokud není v aktuálním znění bližších ochranných podmínek stanoveno jinak. V případě porušení zákona je stráž přírody oprávněna uložit blokovou pokutu.

Sbírejme tedy česnek mimo výše uvedená chráněná území a vždy jen pro vlastní potřebu!
I v Moravském krasu a okolí platí zákaz sběru veškerých rostlin včetně česneku medvědího ve všech národních přírodních rezervacích i přírodních rezervacích, např. v NPR Vývěry Punkvy, NPR Býčí skála, NPR Habrůvecká bučina, NPR Hádecká planinka, PR Dřínová, PR Údolí Říčky, PR Velký Hornek, PR U Brněnky, PR Čihadlo, PR U Výpustku, PR Jelení skok, PR U Nového hradu, PR Malužín aj.


Tím, jak každoročně roste obliba medvědího česneku, vydává se na jaře do přírody stále více lidí, aby si listy této chutné a léčivé rostliny nasbírali. Bohužel s tím souvisí i každoroční nárůst otrav plynoucí se zaměnitelností této léčivé rostliny s rostlinami jinými, často jedovatými. Méně zkušení sběrači si mohou splést medvědí česnek (Allium ursinum) s jedovatou konvalinkou (Convallaria majalis) nebo ještě hůře s prudce jedovatým ocúnem jesenním (Colchicum autumnale). Způsob, jak se záměně rostlin vyhnout, je důkladné prostudování vzhledu, stavby a vlastností medvědího česneku a současné znalosti rostlin zaměnitelných. Listy česneku po rozemnutí voní krásně po česneku, ostatní uvedené podobné rostliny jsou bez zápachu.


Za vaši pozornost a ohleduplnost k naší společně sdílené přírodě a krajině děkujeme.
Správa CHKO Moravský kras a spolek OKRAS z.s.

cesnek_1_strana

cesnek_2_strana

plátek ke stažení