Nahoru

Články a fotogalerie

Pro období zimní sezony připravil geolog pan Ing. Jiří Šafařík, CSc. v prostorách Domu přírody výstavu svých nejkrásnějších sbírkových vápenců z Moravského krasu. Její vernisáž se uskutečnila v sobotu 7.12.2019.

Vápence s fosilními živočichy

Zahájení vernisáže proběhlo v kině, kde si na úvod návštěvníci vyslechli poutavou přednášku pana Šafaříka o geologickém původu a strukturní a barevné rozmanitosti vápenců z regionu. Vyprávění plné osobních zážitků a zkušeností se sběrem a dalším zpracováním kamenů bylo doplněno promítáním nádherných fotografií vyleštěných vápenců. Prezentaci pana Šafaříka obohatil v závěru jeho kolega pan Ing. David Krejčíř zajímavostmi o fosiliích, které bývají nacházeny ve vápencích Moravského krasu.

VernisážVernisáž

Po krátké přestávce s drobným občerstvením se návštěvníci přesunuli z kina do horního patra expozice, kde už mohli obdivovat samotné exponáty ze sbírky autora výstavy. Do konce února jsou zde k vidění vápence přehledně rozdělené podle druhů do jednotlivých vitrín; nejmenší kousky měří jen několik centimetrů, největším nechybí mnoho do jednoho metru. V nejednom z nich je možné spatřit zkamenělé schránky prvohorních mořských živočichů, jejichž zásluhou vápencové skály Moravského krasu před více než 350 miliony let vznikly.

Přijďte se k nám přesvědčit, že vápenec není jen nudně šedivá hornina, ale skrývá spoustu pestrobarevné krásy!

Vernisáž

Pan Ing. Jiří Šafařík, CSc. spolupracuje s Domem přírody již čtvrtým rokem a významně se podílel na vzniku výukového programu pro školy i veřejnost Skrytá krása kamenů, jehož účastníci si mohou v terénu najít a následně vybrousit a vyleštit vlastní vápenec.

Za pomoc s instalací výstavy děkujeme panu Ing. Davidu Krejčířovi a Jakubu Horákovi a za zapůjčení části vitrín Muzeu Blanenska.