Nahoru

Články a fotogalerie

V sobotu 13. 6. 2020 se konala botanická exkurze. Průvodcem nám byl botanik CHKO Moravský kras Mgr. Zdenek Musil. Návštěvníci se shodli, že je nejvíce zajímá okolí Vilémovic, a to louky a škrapové stráně v blízkosti silnice vedoucí k propasti Macocha. Vyhověli jsme jejich přání a náplň exkurze zúžili. Věnovali jsme se podrobněji této oblasti a žádný dotaz nezůstal zodpovězen.

botanik Správy CHKO s účastníky exkurze

Místní mezofilní ovsíková louka, která není ani výrazně suchá, ani výrazně zamokřená, je udržována strojovou sečí tak, aby bylo umožněno vysemenění kvetoucích rostlin a zůstaly zachované úkryty a potrava pro drobné živočichy. Znamená to, že louka se seče postupně a vždy musí zůstat část louky neposekána. Díky tomu je zachována výrazná druhová pestrost. Bylo opravdu co obdivovat. V louce můžeme najít například krvavec toten, na který je vázán výskyt vzácného modráska bahenního. Další výrazné rostliny v louce jsou příbuzný bodláků pcháč bělohlavý a ocún jesenní, ze kterých jsme v tuto roční dobu viděli pouze listy. Rádi se sem ale proto podíváme i později.

ovsíková louka   sečení louky

ovsík vyvýšený   krvavec toten

pcháč bělohlavý   ocún jesenní

chrastavec rolní   pampeliška srstnatá

Dominantou louky je v její horní části památný strom dřín obecný. Tento polokeř, který se skládá z více než sta kmenů, vyrůstajících ze společného kořenového systému, má na šířku neuvěřitelných dvanáct metrů. Kvete drobnými žlutými květy v době, kdy ještě nemá žádné listy. Později se objeví drobné červené plody.

dřín obecný   plody dřínu obecného

Na druhé straně údolí jsme navštívili výrazně osluněné a suché jižní svahy Macošské stráně. Na škrapových stráních se zde vyskytují vysoké modře zbarvené hadince a šalvěje, žluté lnice, úročníky, rozchodníky, keř janovec metlatý a drobné fialové mateřídoušky. Bíle kvetly pupavy a rožce. Z keřů zde najdeme staré exempláře jalovců, které potřebují další péči. Pokud jejich okolí zarůstá, nemohou se na holé půdě uchytit semena, ze kterých by vyrostla nová rostlina. Zdejší stráně jsou udržovány šetrnou pastvou ovcí. Je tu také vymezená plocha, kde se sleduje výskyt rostlin pro srovnání vlivu pastvy na spásání lokality.

škrapová stráň   výzkumná plocha

hadinec obecný   šalvěj luční

úročník bolhoj   rozchodník ostrý

pupava bezlodyžná   jalovec obecný

Měli jsme štěstí také na zajímavá pozorování zvířat. Setkali jsme se například se vzácnějším druhem pavouka, dále s několika druhy motýlů včetně modrásků, s různými plošticemi a také s jedním vzácnějším druhem brouka. Zvláště naši nejmladší účastnici hmyz učaroval. Z obratlovců jsme měli štěstí zase na vzácnějšího dravce včelojeda lesního, který létal nízko nad Macošskou strání a měli jsme proto příležitost dobře si ho prohlédnout.

motýl bělokřídlec luční   ploštice zákeřnice červená

Po návratu k Domu přírody Moravského krasu odměnil Zdeněk Musil nejaktivnější dětskou účastnici exkurze kvartetem se vzácnými zvířaty a rostlinami České republiky, jedinečnými omalovánkami rostlin a plackou Pomáhám přírodě.

Exkurze se skvěle vydařila a už se těšíme na příště. Vy, kdo jste tuto příležitosti nevyužili, nezoufejte, určitě zase nějakou exkurzi brzy uspořádáme.

Text: Mgr. Jana Švaříčková

Fotografie: Mgr. Jana Švaříčková, MVDr. Eva Šamonilová, PhD.