Nahoru

Vybudování stálé expozice hornin a nerostů

Vybudování stálé expozice hornin a nerostů

Termín: 1. ledna 2022 — 31. prosince 2022
Místo: Dům přírody Moravského krasu

Myšlenka o trvalém vystavení vápenců a dalších hornin i nerostů, které by nejen dokumentovaly geologické jednotky Moravského krasu, ale také ukazovaly jejich krásu a rozmanitost, se rodila spolu s realizací programu Skrytá krása kamenů.

 

PROJEKT VYBUDOVANÍ STÁLÉ EXPOZICE
HORNIN A NEROSTŮ MORAVSKÉHO KRASU
V DOMU PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU

Tento projekt bohužel nejsme schopni, jako obecně prospěšná společnost, zafinancovat, proto žádáme Vás - milý dárci o podporu tohoto projektu. I malá částka nám velmi pomůže.
Informace o možnosti přispění níže.

Děkujeme

 

Číslo účtu: 107-7339910267/0100

Variabilní symbol: 20220101

Do zprávy pro příjemce uveďte svůj mail, zkontaktujeme Vás pro vystavení darovací smlouvy.

vapenceMyšlenka o trvalém vystavení vápenců a dalších hornin i nerostů, které by nejen dokumentovaly geologické jednotky Moravského krasu, ale také ukázaly jejich krásu a rozmanitost, se rodila spolu s realizací programu Skrytá krása kamenů. Nutnou podmínkou vytvoření expozice však bylo zajištění dostatečně velkého souboru vzorků hornin a nerostů, ze kterého by bylo možné expozici vytvořit. Na tomto úkolu pracuje autor tohoto projektu Ing. Jiří Šafařík, CSc. již sedmým rokem a spolu s ním téměř pět let Ing. David Krejčíř a Jakub Horák. V současné době mají k dispozici soubor asi 400 vzorků leštěných vápenců, 100 vzorků ostatních hornin (rovněž převážně leštěných) a několik desítek nerostů (křemenné geody, kalcity, ….). Kromě toho J. Šafařík má sbírku více než 600 ks šperkových kamenů (kabošonů) vybroušených téměř ze všech typů hornin Moravského krasu. Řada vzorků je výjimečných nebo unikátních.

Na základě dosavadních aktivit v této oblasti, se nabízí vybudování stálé expozice vápenců, dalších hornin a nerostů Moravského krasu přímo v Domu přírody Moravského krasu. Jiné místo by ani nemohlo být příhodnější. 

Do expozice budou umístěny tři prosklené vitríny s osvětlením speciálně určené pro sbírky. Jsou vyrobeny z bezpečnostního skla a hliníkových rámů. Vitríny jsou 180 cm vysoké, 82 cm široké s hloubkou 25 cm. Každá vitrína obsahuje šest skleněných polic plus spodní pevnou desku (celkem 7 etáží). Postavené vedle sebe vytvoří osvětlenou výstavní plochu 180 x 246 cm.

V expozici budou vystaveny pouze vzorky hornin a nerostů, které pocházejí z území Moravského krasu nebo s ním přímo souvisí. Vzorky hornin s převahou vápenců budou tvořit rozříznuté a vyleštěné kameny. Spolu s některými vzorky hornin budou vystaveny i jejich šperkové brusy, a to zejména proto, že vybrané partie hornin Moravského krasu splňují podmínky pro zařazení mezi drahé kameny. Celkem tak bude v expozici vystaveno cca 200 vzorků, z toho 150 až 160 ks sbírkových (leštěných i přírodních) kamenů a 40 až 50 šperkových broušených kamenů.

Vyjádření k projektu od odborníků:

Předkládaný projekt vhodně doplní a rozšíří stávající venkovní expozici Domu přírody Moravského krasu („geopark“) kde jsou zastoupeny pouze balvany základních litologických typů hornin. Taková expozice bude mít nejen značnou didaktickou hodnotu, ale současně se jistě stane velkým estetickým zážitkem a troufám si tvrdit i překvapením pro laiky i znalce Moravského krasu. V souvislost s přípravou komentovaného obrazového atlasu horninových typů geologové České geologické služby velmi ocení tento druh popularizace Moravského krasu, našich publikací i naší práce (RNDr. Jiří Otava, CSc., Česká geologická služba).

Předkládaný projekt  je výborným nápadem sloužícím k rozšíření a doplnění znalostí o Moravském krasu. V současné době je jeho nezanedbatelnou devizou veřejné rozšiřování povědomí, že geologie není pouhé dobývání nerostných surovin a tím devastace krajiny. Doporučila bych ve výstavních textech i zmínku o horninách jako unikátním záznamu přírodního prostředí v minulých geologických dobách (umožňuje i rekonstrukce klimatických změn). V horninách Moravského krasu lze objevit i záznam o jednom z největších vymírání v historii Země, které bylo doprovázené změnou prostředí i klimatu, které se odrazily v ukládání sedimentů, tudíž změnou hornin. Vizuálně atraktivně zpracované ukázky hornin mohou podnítit další zájem veřejnosti o geologickou problematiku (Doc. RNDr. Nela Doláková, CSc., Ústav geologických věd PřF MU Brno).

Považuji za užitečné vzdělávat veřejnost a zvýšit popularitu krasu o poznání krás vápencové horniny i v mikropohledu do horninového materiálu stálou expozicí. Dům přírody nemůže stát stranou této novinky (RNDr. Antonín Tůma, geolog, Správa CHKO Moravský kras).

Ve 21. století by měli mít možnost se seznámit s horninovým prostředím, to je různými typy vápenců, ve kterém jeskynní systémy vznikly, ale i úlomkovitými sedimenty a vyvřelýmihorninami, které tvoří jejich podloží. Zajímavé jsou nepochybně i mladší usazeniny jurského, křídového a třetihorního moře. Jsou zde doklady i o suchozemském vývoji, jak na rozhraní spodní a svrchní křídy (rudické vrstvy), tak ve starých třetihorách - reliktní balvany silicikrust nazývané sluňáky. Vyskytují se tu i mineralogické rarity, jako jsou sedimentární geody nebo konkrecionální útvary olomučanských „kobližků“. Pokud ovšem návštěvníkům budou tyto horniny předvedeny klasickým způsobem, to je jakoúlomky z výchozů, eventuálně opracované na tzv. formáty, příliš je nezaujmou. Krása těchto hornin vyniká po jejich nabroušení a vyleštění, kdy lze pozorovat jejich detailní stavbu, minerální složení a zachované fosilie. Právem většina badatelů o dekoračních a šperkovních kamenech dnes tvrdí, že prakticky každý patřičně tvrdý kámen po vybroušení může získat charakter polodrahokamu. Na principu vystavení sbírky broušených a leštěných „obyčejných“ kamenů z Moravského krasu a jeho okolí je postaven předložený projekt. Autoři jsou v tomto směru nejen zapálení badatelé a obdivovatelé geologie Moravského krasu, ale také zkušení brusiči kamenů. Nepochybuji o tom, že uskutečnění této expozice bude dalším stupněm v lepší prezentaci Moravského krasu. Proto velmi doporučuji zvážit její realizaci. (Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakultu MU v Brně).

vystavka_Ostrov

Podobná, avšak menší expozice vápenců v ZŠ Ostrov u Macochy