Nahoru

Brigády spolku Okras-2019

Brigády  spolku Okras-2018

Termín: 21. září 2019
Místo: Lažánecké stráně

BRIGÁDA NA LAŽÁNECKÝCH STRÁNÍCH      
      A V PŘÍRODNÍ REZERVACI ČIHADLO
                  PŘIJĎTE POMOCI PŘÍRODĚ!!!

logo okras2Spolek pro aktivní ochranu přírody v Moravském krasu 
ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras

 
pořádá poslední brigádu v roce 2019:

Okras Lažánecké stráně
KOSENÍ NA LAŽÁNECKÝCH STRÁNÍCH 

V PŘÍRODNÍ REZERVACI ČIHADLO

www.facebook.com/ochrana.prirody.moravskeho.krasu


O co jde?


Jedinečná příležitost pomoci jedné z nejsevernějších stepních lokalit Moravského krasu na Lažáneckých stráních s výskytem řady vzácných či chráněných druhů, které jsou ohroženy zarůstáním křovinami a stromy. V letošním roce jde především o kosení a hrabání trávníků na hořcových loučkách. Podobně jako na Lažáneckých stráních, budeme také udržovat lesostepní světliny v přírodní rezervaci Čihadlo, kde budeme vyřezávat nálety dřevin motorovou pilou a křovinořezem. Jedná se o poslední možnost setkání členů i nečlenů, příznivců a fanoušků Moravského krasu v roce 2018 při práci pro přírodu v terénu. V neděli bude za odměnu připravena prohlídka jeskyně.

 

Kdy?

Sraz v sobotu 21. září 2019 od 8:00 hodin.


Kde?


Sraz v místě ohniště (viz mapka dále – místo srazu) nedaleko restaurace v Lažánkách u Blanska, souřadnice:
49°21'7.420"N, 16°42'26.401"E - mapový bod 1: (https://mapy.cz/s/2Xx4K). Dlouhodobě parkujte prosím mimo parkoviště restaurace – to je vyhrazeno jen pro návštěvníky restaurace!!!


Průběh


V sobotu od 8:00 práce na jednotlivých lokalitách (kosení, hrabání). 


Jak se tam dostat?

Autobusem č. 221 v 7:40 (příjezd 7:49), nebo 251 v 8:43 (příjezd 8:52) z blanenského autobusového nádraží na zastávku „Blansko, Lažánky“. Parkoviště pro automobily je hned u hlavní silnice pod restaurací. Parkujte prosím mimo parkoviště nad restaurací, které je vyhrazeno jen pro návštěvníky restaurace!!!

Co je potřeba udělat?
Vyřezat nepůvodní,či masivně se šířící dřeviny a zabránit jejich dalšímu obrážení. Pokosit luční enklávy apohrabat pokosenou hmotu v lokalitách výskytu vzácného hořce křížatého, střevíčníku pantoflíčku, koniklecevelkokvětého, vstavače nachového, kavylu Ivanova, hvězdnice chlumní, saranče vlašské aj. rozličného hmyzu, případně dalších ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Proč?
6 let nespásané stráně a skalní step nad Lažánkami zarůstají dřevinami, což ohrožuje řadu vzácných druhů,např. pavouka stepníka rudého. Neodstraňování travní biomasy na loukách nad stepí pak vede např. k úbytku ohroženého hořce křížatého. V roce 2017 se podařilo obnovit na Východní stráni pastvu ovcí, díky spolupráci Správy CHKO MK a spole
čnosti ZEMSPOL a.s., což významně přispívá k obnově původníchskalních stepí. V PR Čihadlo u Babic n./Sv. se vyskytují stepní a lesostepní druhy na malých světlinách, kteréje třeba jednou začas zbavit náletu dřevin a travní stařiny, aby zdejší populace významných lesostepníchdruhů rostlin a živočichů zůstaly zachovány.

Co zajistíme?
Občerstvení a pití na pracovišti v sobotu, večeři (Některé pracovní nástroje a náčiní máme omezený počet, kdo můžete, vezměte prosím i své).

Co vezměte s sebou
Jídlo dle vlastního uvážení, pracovní oblečení v četně pevné obuvi do svažitého terénu, pláštěnku, rukavice,příp. pilky, pákové nůžky. Kdo bude ochoten vzít motorovou pilu,či další nářadí, nahlaste prosím předemkolik a kterého. Pro nocující je nutný spacák, případně karimatka (v jurtách jsou matrace). Vybavení do jeskyně (baterka, gumáky..).

Dejte vědět že přijedete!!!
Do 19. září je třeba se přihlásit, a to buď emailem na michal.friedl@email.cz, nebo na https://1drv.ms/x/s!Ap4zCj8mLKzGgQRVO7epIq6Ah1v3, kam se můžete sami zapsat (Vpravo nahoře je třeba zvolit v nabídce „upravit sešit“, pak možnost „upravit v prohlížeči“. Tabulku lzepak jakkoliv upravovat.), eventuálně nahlásit, jaké můžete vzít nářadí. Nahlášení své účasti pouze na FB události nestačí.

Kdo se hodí do party?
Kosiči s křovinořezem, káceči s motorovou pilou, vyřezávači s pilkami, vyštipovači s nůžkami,hrabáči s hráběmi, nosiči s vidlemi, nosiči a tahači prostí – s rukavicemi, nosiči s plachtou,tahači s lanem, paliči, paličovy dcery s kanystry s vodou ☺, zatěrači pařízků se štětečky a chem. přípravkem, značiči se sprejem, svačináři/ky aj. pomahači.

Kdo jsme?
Spolek pro aktivní ochranu přírody v Moravském krasu OKRAS pořádá například exkurze v Moravském krasu a okolí, Den Země v Adamově, fotosoutěže, kosení luk u Holštejna, netýkavkobraní či vyřezávání dřevin na různých lokalitách.
www.facebook.com/ochrana.prirody.moravskeho.krasu


Přijďte prosím pomoci přírodě Moravského krasu i vy.

Čím více nás bude, tím lépe to půjde!

Pro brigádníky je v neděli 22. 9. 2019 zajištěn vstup ZDARMA
do Domu přírody Moravského krasu!

škrapová stráň

vzácní obyvatelé

kytky