Nahoru

50 let CHKO Český kras

50 let CHKO Český kras

23. únor 2022

Letošní rok oslavujeme kulaté výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český kras.

 

logo 50let CHKO Český kras

Vyhlášením CHKO Český kras v 12. dubna 1972 byla završena několik desetiletí trvající cesta k ochraně vzácného území za západními hranicemi Prahy. První návrhy na ochranu nejhodnotnějších částí tohoto území vznikly již ve 20. letech minulého století. Ve stejných letech byla formálně zajištěna ochrana zejména botanicky nejcennějších částí Karlštejnska. Intenzivní snahy o prosazení ochrany pokračovaly ihned po druhé světové válce dokonce návrhem na zřízení národního parku Karlštejnsko. Návrh však nenašel pochopení u vlastníků pozemků. K další, tentokrát úspěšné vlně zřizování chráněných území v podobě přírodních rezervací došlo až v padesátých letech, v roce 1952 Koda, 1953 Radotínské údolí a 1955 Karlštejn. Snahy přírodovědců i ochránců přírody vrcholily v sedmdesátých letech vyhlášením přírodních rezervací Karlické údolí, Voškov, Klapice, Tetínské skály a tehdy tzv. chráněných přírodních výtvorů Zlatý kůň (1972), Lom na Kobyle (1970), Černá rokle (1969) a chráněného naleziště Špičatý vrch Barrandovy jámy (1970).  Současně finalizovaly stále probíhající práce na přípravě vyhlášení chráněné krajinné oblasti. Desítky shromážděných odborných posudků a hodnocení přírodovědných a krajinných kvalit území a neúnavnost množství nadšenců k vyhlášení nakonec vedla.