Nahoru

CONATURE

Název: CONATURE (Conscious Use of Natural Resources)

                                      

Program: ERASMUS+

                                      

Č. projektu: 2017-1-CZ01-KA204-035591 CONATURE

 

Koordinátor projektu:    

 Infinity-progress z.s. (Czech Republic)

Partneři projektu:

                                        Institut für interdisziplinäre Bildung (Austria)

  COMUNE DI SCANDIANO (Italy)

  Vsl Zmogiskuju istekliu stebesenos ir pletros biuras (Lithuania)

  SYNERGY EUROPEAN CONSULTING LTD (United Kingdom)

Hlavní cíl projektu:

Přenos znalostí a dovedností v oblasti organického farmaření dalším generacím.

Výstupy:

E-learning

E-book

Web

Webinář