Nahoru

Zahajujeme hlavní sezónu

Zahajujeme sezónu

Termín: 2. dubna 2022 — 30. července 2022
Místo: Dům přírody Poodří, Bartošovice 146

Tento víkend zahajujeme hlavní sezónu v Domě přírody Poodří!
Po dvou "covidových letech" začínáme konečně od dubna, tak jak to má být. Od teď se na vás budeme těšit tradičně každý víkend a svátky a během letních prázdnin dokonce denně.
Máme pro vás připraveny také zajímavé výstavy. Jako první můžete nyní u nás navštívit výstavu Tváře úmluvy CITES, osvětovou výstavu fotografií ohrožených druhů.

Zkratka CITES označuje mezinárodní úmluvu, která reguluje obchod s ohroženými druhy planety Země. Vznikla v roce 1973 pod patronací OSN a dnes má 184 smluvních stran včetně všech 27 zemí Evropské unie. Česká republika uplatňuje úmluvu od roku 1993. Jejím hlavním cílem je ochrana biologické rozmanitosti a udržitelné využívání živé přírody. 

Žádný druh rostliny nebo živočicha by neměl být kvůli mezinárodnímu obchodu ohrožen na přežití. Úmluva CITES chrání více než 6 000 druhů živočichů a kolem 33 000 druhů rostlin. Mezinárodní obchod je regulován tak, že každý převoz exempláře druhu zapsaného na seznamu CITES přes hranice musí mít povolení - tzv. permit CITES a ten příslušný úřad vydá jen tehdy, pokud převoz neohrozí přežití daného druhu v přírodě.

Luskoun - šiška s ocáskem

Každý členský stát jmenuje vědecký orgán CITES, který vyhodnocuje žádosti na základě všech dostupných informacích o ohrožených druzích. V České republice vědeckým orgánem CITES je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Permity na základě posudku vědeckého orgánu vydávají výkonné orgány CITES, kterým v naší zemi je Ministerstvo životního prostředí.

Nelegální obchod s divokou přírodou se považuje za druhou nejvážnější příčinu vymírání druhů. Pašování živých zvířat a rostlin nebo výrobků z nich je vysoce organizovanou trestnou činností, ke které se vážou daňové úniky, praní špinavých peněz a hlavně týrání zvířat.

Medvědi - továrny na žluč

Přijďte se seznámit s příběhy těch nejohroženějších.

Tygr ussurijský_kajman yakaré_kaktus_outloň váhavý

Leták ke stažení zde.