Nahoru

Poodří – krajina mokřadů

Poodří – krajina mokřadů

Termín: 25. května 2019 — 30. června 2019
Místo: Bartošovice 146

Výstava fotografií zachycujících krásy Poodří

Poodří to jsou především lužní lesy, rozlehlé nivní louky, rybníky a tůně. Jinými slovy mokřady. V naší zemi jich v tomto rozsahu zůstalo zachováno jen málo, a tak není divu, že Poodří bylo v roce 1991 vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí.

Uznání se Poodří dostalo také v roce 1993, kdy bylo zařazeno mezi lokality mezinárodního významu v Ramsarské úmluvě. Ta v celosvětovém měřítku sdružuje významná mokřadní území, důležitá především pro ochranu vodního ptactva.

Tato výstava je připomenutím jedinečnosti a důležitosti Poodří. Krásy naší krajiny – krajiny vody a mokřadů – Vám na třiceti snímcích zprostředkovali tito fotografové:

Jan Bainar, Petr Blažek, Pavel Boreček, Viktor Fiker, Martin Glatzner, Michal Hykel, Jiřina Chalupská, Lenka Jamnická, Miroslav Kardačinský, Petra Kaštovská, Jan Lipina, Aleš Neulinger, Alena Pončová, Petr Szymonik, Petr Vlček

 

mokřady