Nahoru
Vyhledávání

Výstava "Návrat orla skalního do ČR"

Návrat orla skalního do ČR

Termín: 7. září 2019 — 2. listopadu 2019
Místo: Dům přírody Poodří, Bartošovice 146

Výstava s názvem "Návrat orla skalního do ČR" je věnována realizaci stejnojmenného projektu, který popisuje v příbězích a fotografiích.

orel-výstava

 

Více o projektu "Návrat orla skalního do ČR"

 Realizátor: ZO ČSOP Nový Jičín 70/02

Jde o jeden z našich nosných ochranářských projektů, jeho přípravy byly zahájeny v roce 2000. Smyslem a cílem projektu bylo vrátit orla skalního jako hnízdní druh do přírody ČR, kde byl na přelomu 19. a 20. století člověkem vyhuben.

V roce 2006 bylo zahájeno vypouštění mláďat orla skalního, šlo o jedince získané ze Slovenska, na základě dohody se slovenskou státní ochranou přírody. V období od roku 2006 do roku 2017 jsme vypustili celkem 25 mláďat orla skalního, což bylo cílem projektu. Ve všech případech šlo o druhá, mladší mláďata z hnízd orlů skalních na Slovensku, tedy o mláďata, která by jinak zahynula v rámci kainismu, který je u karpatské populace orlů skalních vrozený. Mláďata byla ve věku cca 5-8 dnů převezena do naší stanice, kde jsme o ně pečovali. S touto péčí nám výrazně pomáhala handicapovaná orlice Dina.

Po nějaké době pak byla mláďata převezena na vypouštěcí lokalitu, kde byla držena pod dohledem ve vypouštěcí voliéře. Mláďatům se takto vtiskla tato lokalita jako jejich místo narození.

Těsně před vypuštěním byly mladým orlům nainstalovány vysílačky, které nám umožňují jejich další sledování. Projekt je přes všechna úskalí a značné ztráty (zástřely, otravy, fatální zranění na sloupech VN ) úspěšný, v roce 2013 po více jak 100 letech opět orel skalní na Moravě úspěšně vyhnízdil a vyvedl jedno mládě, samici, které jsme dali symbolické jméno Anežka.

Od té doby byly vyvedeny další čtyři mláďata. V současnosti intenzivně monitorujeme 2 páry orlů skalních a sledujeme další lokality s pravidelným výskytem tohoto majestátního dravce, který je také součástí našeho státního znaku.