Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

V neděli dne 15. května se uskutečnila exkurze zaměřená na vzácné orchideje. Pod vedením pana Sladkého (AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les) a paní starostky Válové (Obec Olbramov) se vydalo 28 účastníků na soutoku Kosího a Kořenského potoka. Návštěvníci zde mohli pozorovat 40 vstavačů obecných a několik desítek prstnatců májových. Představení obou druhů orchidejí bylo v rámci akce otevření zrekonstruované naučné stezky Kosí potok, na kterou dorazilo celkově na 50 zájemců o místní přírodu. Velmi potěšujícím bylo i připravené občerstvení v režii Obce Olbramov.