Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

V sobotu 14.5.2016 RP Správa CHKO Český les uspořádala vycházku za botanickými krásami dianských lesů. Spatřili jsme rozsáhlé porosty česneku medvědího a kyčelnice cibulkonosné. Z dalších zajímavých rostlin lze uvést například vraní oko čtyřlisté a lýkovec jedovatý. Cestu jsme si zpříjemňovali povídáním o lese a lesním hospodaření. Na akci zavítalo 31 účastníků.