Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

V sobotu dne 23. května se před budovou Správy CHKO Český les v Přimdě sešlo přes 30 zájemců o vycházku pod vedením RNDr. Evžena Kůse po přírodovědných, zeměpisných, kulturních a historických zajímavostech Českého lesa. Navzdory nepříznivým předpovědím exkurzi z Přimdy údolím Václavského potoka na Milíře a Sv. Kateřinu provázelo slunečné počasí. Na zastavení v Přírodní památce Kolowratův rybník mohli účastníci obdivovat rozkvetlý ďáblík bahenní nebo vyrůstající rosnatky prostřední, vzácné masožravé rostliny. Vyprávění o historii území oživila svými vzpomínkami na život v dosídleném pohraničí a později pohraničním pásmu rodačka z Frauenthalu. Místo, kde se původně tavilo železo a později stála sklárna, již dávno zaniklo. Na osídlení upomínají jen zbytky vysoké pece, které si účastníci exkurze mohli prohlédnout zarostlé v bujné vegetaci.