Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

V úterý 20. října 2015 se v Muzeu Českého lesa v Tachově uskutečnil již 5. ročník akce "Setkání přátel a příznivců Českého lesa".

Cyklus přednášek začal 17. hodinou a na programu bylo 6 různých témat. Autoři prezentací se podělili o své poznatky ze zkoumání zdejší přírody v poslední době, a tak mohli návštěvníci slyšet např. o významných a památných stromech Českého lesa, o malých vzácných plžích vrkočích či o vývoji a změnách krajiny v okolí Štokovského vrchu. Po skončení referátů probíhala diskuze až do pozdních nočních hodin. Na akci bylo přítomno přes 50 účastníků.

Již 5. ročník setkání všech amatérských i profesionálních přírodovědců působících v oblasti Českého lesa společně pořádaly Muzeum Českého lesa v Tachově, Muzeum Chodska v Domažlicích, AOPK ČR - Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, ZO ČSOP Sylva Lunae a Mezi Lesy o.s.

 

Kontakt:
Jiran - 720 543 084