Nahoru

*  Foto z pořádaných akcí

Dne 19. září 2015 se uskutečnila botanicko-geologická vycházka do přírodní rezervace Drahotínské hadce a jejího blízkého okolí. Ukázku hadcových výchozů doprovázelo povídání o hadcové květeně. Navštívili jsme i blízký, již zarostlý amfibolitový lom a výchozy křemenného valu. Slunné počasí nás provázelo po celou dobu. Zúčastnilo se 12 zájemců.

Foto: M. Kašparová