Nahoru

O domu přírody

O domu přírody

Nedaleko Kondrace pod horou Velký Blaník stojí Dům přírody Blaníku. Představuje návštěvníkům přírodu CHKO Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím vojsku.

Nedaleko Krasovic pod horou Velký Blaník stojí Dům přírody Blaníku. Představuje návštěvníkům přírodu CHKO Blaník a národního geoparku Kraj blanických rytířů i slavnou blanickou legendu o spícím vojsku.

Dům přírody byl postaven v roce 2015 díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí z Operačního fondu „Životní prostředí“. Provozovatelem Domu přírody Blaníku je Český svaz ochránců přírody Vlašim.

ičko

Kromě Infocentra zde návštěvníci naleznou expozici věnovanou přírodním, geologickým a kulturně historickým zajímavostem Podblanicka. Blíže poznají některé typy přírodních stanovišť v oblasti, rostliny, které zde rostou a živočichy, kteří zde žijí. Zajímavou formou se návštěvníci seznámí s legendou o blanických rytířích – průvodcem a maskotem Domu přírody Blaníku je blanický rytíř. Dům přírody nabízí jak hravé prvky pro děti, tak hlubší informace o regionu.

Nejzajímavějším a z hlediska realizace nejnáročnějším exponátem Domu přírody je interaktivní model krajiny Blanické brázdy mezi Sázavou a Mladou Vožicí. Model představuje návštěvníkům nejen tvar a strukturu této příkopové propadliny, ale také přírodní i kulturní zajímavosti na jejím území.

N4G_Bliz_prirode_www