Nahoru

Stavba Vysočiny 2020

Stavba Vysočiny 2020

Dům přírody Žďárských vrchů získal dvě ceny : Cenu hejtmana a Cenu veřejnosti v soutěži, kterou každoročně pořádá Spolek Stavba Vysočiny.

Do přehlídky stavebních realizací, kterou po devatenácté pořádal Spolek Stavba Vysočiny ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Krajem Vysočina se přihlásilo osmnáct novostaveb a rekonstrukcí.

Cena hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka patří zdařilé rekonstrukci památkově chráněného statku ve vesnické památkové rezervaci v  Krátké u Sněžného na návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Dům přírody Žďárských vrchů. 

stavba_vysociny_2020_141_20210906_1617346365

Ceny převzali zástupci  ZO ČSOP Kněžice a Chaloupky o.p.s., kteří jsou provozovateli návštěvnického středika.

Dům přírody překvapivě získal i Cenu veřejnosti, kdy veřejnost hlasovala pomocí SMS. Všem za poslání hlasu moc děkujeme.

0234_StatekKratkaPPA2020TęOtaNepily

Rekonstrukci provedla firma STAREDO s.r.o. z Nového Města na Moravě za přísného dohledu Národního památkového ústavu a Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Bývalý statek byl upraven v tradičním duchu – střecha z modřínového šindele, vápenné omítky, dřevěné a cihlové podlahy. V přízemí vznikla trvalá expozice na téma „Proměny krajiny“, podkroví je přizpůsobeno ke vzdělávání a ekologické výchově. Ve venkovní části je vybudována venkovská zahrada s nově založeným sadem z ovocných odrůd stromů, kterou doplňují výtvarné prvky Marcela Hubáčka. Akce byla spolufiunancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí

Více zde: https://www.stavbavysociny.cz/stavba-roku/archiv-souteznich-staveb/stavba-roku-kraje-vysocina-2020/dum-prirody-zdarskych-vrchu-navstevnicke-stredisko-kratka