Nahoru

Vznik Domu přírody Žďárských vrchů

-12 let od myšlenky k hotovému dílu

Autor: Zdeněk Záliš

Dům přírody Žďárských vrchů

K 50. výročí CHKO si Žďárské vrchy nadělily dům přírody. V pořadí deváté návštěvnické středisko typu domu přírody v České republice vzniklo v obci Krátká u Sněžného rekonstrukcí dvou historických objektů z poloviny 18. století. Představuje krajinu před příchodem člověka a její postupné osidlování až po současnou tvář Žďárských vrchů. Ke vzniku domu přírody ve vesnické památkové rezervaci Krátká nakonec pomohla i shoda náhod.

Nejprve se zánikem okresních úřadů v roce 2002 získala Správa CHKO objekt č. p. 12 ve vesnické památkové rezervaci Krátká u Sněžného. Architektonicky ojedinělý patrový dům s mansardovou střechou, o jehož původním účelu nemají dodnes jasno ani historikové a památkáři (modlitebna, sídlo štajgra?), do té doby využívaný okresním úřadem Žďár nad Sázavou k rekreaci, jsme přizpůsobili k provozu informačního centra. Jeho chod byl zajišťován střídavě ve vlastní režii a s pomocí spřízněného ČSOP Žďár nad Sázavou. S příchodem myšlenky domů přírody jsme proto uvažovali o jeho využití právě pro tento účel, ale samotný objekt nebyl dostatečně velký. Tak musela pomoci další náhoda. Národní památkový ústav v Telči vlastnil v Krátké sousední rozsáhlou zemědělskou usedlost č. p. 2, přebudovanou v 70. letech 20. století na zaměstnanecké rekreační zařízení. Projektem domu přírody jsme tak pomohli rozřešit dilema památkářů, zda do nutné opravy investovat, anebo statek účelně přenechat, a po cca dvouletém vyjednávání nám v roce 2010 zemědělskou usedlost poskytli. Vhodné objekty se tak podařilo AOPK ČR získat bez investice jediné koruny.

KOP4_16
Pohled do dvora Domu přírody Žďárských vrchů. Foto Zdeněk Záliš

V následujících dvou letech jsme budoucí provoz dohodli se silným zkušeným partnerem – Chaloupky o.p.s. –, ve spolupráci s ústředím AOPK ČR zajistili studii, finanční analýzu, interpretační plán, projektovou dokumentaci stavby, expozice a stavební povolení.

Rok 2012 – připraveni, čekáme na peníze z OPŽP
… a ty nepřicházejí. Těsně před námi je ještě získal Moravský kras, než se do cesty k podpoře z OPŽP postavil fakt, že AOPK ČR je žadatelem o dotaci a její vlastní regionální pracoviště současně projekt posuzují. Tento střet zájmů se vyřešil po cca šesti letech, během kterých jsme 2x prodloužili stavební povolení, projekt někde více, někde méně zastaral a stavby, které jsme v mezičase výpůjčkou poskytli Chaloupkám na školní výukové programy, poněkud chátraly.

2018 až 2020 – soutěžíme, opravujeme, přestavujeme, tvoříme expozici
Během roku 2018 byly ústředím AOPK ČR vysoutěženy všechny zakázky, které ve finále po realizaci dosáhly nákladů uvedených v tabulce.

Ve fázi realizační stojí za zmínku to, že část stavební byla realizována svižně v termínu. Dodavatelská firma byla vybavená dostatkem techniky i pracovníků, v průběhu stavby vyvstaly zvýšené náklady hlavně na stavební konstrukce, jejichž stav se od doby zpracování projektu zhoršil, a na speciální požadavky památkové péče na vzhled interiéru (podlahy, atypické truhlářské prvky, světla, keramické zásuvky a vypínače…).

Zatímco u stavební prací se boj s časem nekonal a bojovalo se hlavně o ceny víceprací, u následné realizace expozice byla situace zcela opačná. Zhotovitel se v přípravné fázi snažil vnést do postaršího projektu expozice inovace tak, aby její úroveň odpovídala současné době a přitom dodržel nabídkovou cenu, ale následná realizace časově velmi pokulhávala a byly nutné důrazné intervence a pomoc, aby mohl být Dům přírody otevřen v plánovaném termínu. 

Otvíráme
Dům přírody Žďárských vrchů byl slavnostně otevřen 25. června 2020 za přítomnosti vzácných hostů – ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce, ředitele AOPK ČR Františka Pelce a místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha. Slavnostnímu otevření se věnuje i článek v kuléru tohoto čísla časopisu. A co ve statku v novém kabátě návštěvníci mohou vidět?

KOP4_18
Slavnostní otevření Richardem Brabcem, Františkem Pelcem a Milanem Štěchem.
Foto Lubomír Dajč

Od pomezního hvozdu do současnosti
Expozice s názvem Proměny krajiny seznamuje návštěvníky s „divočinou“, „zápasem“ a „smířením“. Tak jsou nazvány tři hlavní místnosti, kde se expozice odehrává. 

KOP4_57
Recepce. Foto Zdeněk Záliš

První přibližuje obraz krajiny před příchodem člověka, který namalovala akademická malířka Irena Wagnerová podle fotografií čtyř hlavních přírodních stanovišť – jedlobukového pralesa, rašeliniště, říčky a skály. Obraz doplňují vyřezávaní či živí zástupci flóry a fauny, ať už ti vymizelí, anebo ti, kteří přežili do současnosti.

KOP4_14
„Divočina“ – místní krajina před kolonizací. Foto Zdeněk Záliš

Zápasem jsme nazvali období osídlování krajiny, které v případě Žďárských vrchů  probíhalo poměrně pozdě, až od 13. století. Od získávání půdy žďářením lesa je odvozen název zdejší krajiny. Období shrnují čtyři ručně malované mapy zachycující tvář krajiny v období středověku, novověku, průmyslové revoluce a kolektivizace po současnost. Návštěvníci si mohou osahat i některé staré řemeslné výrobky – litinové kříže, pilníky, šindele, tradičně pěstované plodiny, ručně těženou rašelinnou cihlu – borku – nebo si prohlédnout model statku v původním uspořádání a seznámit se s jeho historií. 

KOP4_59
Expoziční místnost „Smíření“ s dotykovým stolem. Foto Zdeněk Záliš

Nejhodnotnější dochované části současné přírody a krajiny Žďárských vrchů, kterým státní ochrana přírody věnuje nejvíce pozornosti a péče, je představena ve třetí místnosti s názvem „smíření“ (ve hře byla i alternativa „smíření?“). Většina je představena formou příběhů, z nichž lze jmenovat příběh hýla rudého a výzkumu jeho trasy na zimoviště, příběh starého stromu u chalupy – známé Zpívající (Lukasovy) lípy opředené pověstmi i ztvárněné na poštovní známce, příběh kamenic, které stejně jako žďáření daly název nejedné místní obci, nebo černého čápa s kroužkem 6RV, který ornitologům pomohl mapovat zásadní okamžiky jeho života. Děti mohou využít horolezeckou ministěnu anebo si pohovět v umělecky ztvárněném hnízdě. Pro milovníky map je připraven dotykový stůl, ve kterém běží i animace Jak vznikly Žďárské vrchy, největší rybník Velké Dářko a nejvyšší vrchol Devět skal.

KOP4_53
Víceúčelový sál. Foto Zdeněk Záliš

Téma proměn krajiny je zakončeno ve víceúčelovém sále, kde je promítán stejnojmenný 3D film a nejen pro příznivce umění je zde vystaveno osm kopií obrazů místních krajinářů – Josefa Jambora, Karla Němce, Rudolfa Hanycha a Oldřicha Blažíčka, kdy jsou vyobrazena místa, malovaná před 
60-80 lety, srovnána se současnou krajinou na fotografiích. 

Nebyl by statek bez sklepa na brambory, zeleninu, mléko…
A do sklepa v Domu přírody s klenutým stropem a kamennou studnou sestoupí návštěvník, nejen aby se dozvěděl, jak se dříve potraviny uchovávaly bez ledniček, ale současně se ponoří do fiktivního podzemí Žďárských vrchů za horníky, kteří v dobách minulých dobývali rudu, hlavně železnou, i za netopýry, kteří opuštěné štoly využívají jako zimoviště.

KOP4_69
Č. p. 12  a stodola pro příležitostné výstavy. 
Foto Zdeněk Záliš

V bývalém infocentru – tematické výstavy, kulturní akce
Objekt č. p. 12 a přilehlá stodola se po rekonstrukci staly rovněž součástí domu přírody. V hlavním objektu je možné se občerstvit a zakoupit regionální výrobky, ve stodole se konají příležitostné výstavy a jednorázové kulturní akce, jejichž tradici započala již Správa CHKO Žďárské vrchy (např. Krátecký jarmark, Bramborová slavnost) a nový provozovatel je odhodlán v ní pokračovat a ještě ji rozšířit. 

A jaké má Dům přírody Žďárských vrchů ambice?
Návštěvnost Žďárských vrchů je dosud celkem rovnoměrně rozptýlená, a přestože vesnička Krátká a okolní osady Samotín a Blatiny, ležící pod Drátenickou skálou, patří k velmi atraktivním a navštěvovaným územím, dům přírody neměl a nemá ambice soutěžit o návštěvnostní rekordy. Provozovatel Chaloupky, o. p. s., cílí nejen na běžné návštěvníky, ale v hledáčku má i školní děti a mládež a pořádání výukových programů, tvořivých dílen, vycházek a exkurzí, do kterých dům přírody přirozeně zapadá a v učebnách pro ně poskytuje i skromné zázemí. Z krátkého měsíčního prázdninového provozu zatím vychází i původní odhad roční návštěvnosti kolem 15 000 návštěvníků, který se snad podaří školními programy zvednout a vylepšit. Věříme, že jsme společnými silami na  Krátké, v centru Žďárských vrchů, kde je co vidět, vybudovali návštěvnické středisko, kde je co ukazovat, a návštěvníci si sem najdou cestu.