Nahoru

O domu přírody

V Dolních Věstonicích vzniká ve spolupráci Regionálního muzea v Mikulově, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a Obce Dolní Věstonice nové návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Pálava. Jeho otevření se plánuje v roce 2024. Autorem projektu Domu přírody je Ing. arch. Jakub Děnge.

Z bývalého archeologického muzea v Dolních Věstonicích, kde návštěvníci mohli v minulosti shlédnout expozici z období lovců mamutů a zatopeného Mušova, vznikne rozsáhlou přestavbou Dům přírody Pálavy. Budou zde vytvořeny nové unikátní výstavní prostory pod zemí, starý objekt bude zrekonstruován a celé okolí bude přeměněno v zahradu s umělou vodní plochou.

Plánované expozice budou představovat jak Pálavu, tak nížiny pod ní. Představí je jako prostor, kde člověk již po tisíce let svou činností zásadně ovlivňuje mimořádnou pestrost společenství rostlin, živočichů, i zdejší krajinu.

Dům přírody Pálavy si neklade za cíl být novou turistickou atrakcí v turisticky již bez toho velmi frekventované oblasti. Jeho hlavním účelem bude prezentovat návštěvníkům hodnoty území, do kterého přicházejí. Pomůže jim zorientovat se a nabídne tipy na lokality, které jsou vhodné k návštěvě.

Zhlédnutí expozice v Domu přírody Pálavy by mělo návštěvníkům pomoci vnímat význam, krásu a zranitelnost Pálavy, ocenit její jedinečnost, ale i péči, kterou údržbě a ochraně zdejšího území věnují instituce ochrany přírody, hospodáři, obce, muzea i další subjekty a místní lidé. Dům přírody by měl návštěvníky Pálavy motivovat k tomu, aby svým chováním ochranu zdejších přírodních a kulturních hodnot podpořili.

 

Dudek chocholatý

Maskotem Domu přírody bude jeden z našich nejkrásnějších ptáků – dudek chocholatý.

Návrh expozice

Pestrost