Nahoru

Co zde uvidíte?

Národní přírodní rezervace Soos byla vyhlášena již v roce 1964. Veřejnosti je částečně přístupná po dřevěném chodníku naučné stezky.

NPR Soos_povalový chodník

Sooská oblast představuje rozsáhlá rašeliniště a slatiniště. V četných mofetách tady uniká z nitra Země oxid uhličitý a vyvěrá zde velké množství minerálních pramenů. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, jež bylo kdysi plné slané (minerální) vody. V Soosu po něm zůstala skutečná evropská rarita – tzv. křemelinový štít. Erozí zbrázděný nános křemeliny – zbytky schránek jezerních řas rozsivek usazených na dně jezera – pokrytý žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. Toto vytváří fascinující obraz „měsíční krajiny“. S unikátními podmínkami se zžila řada chráněných živočichů a roste tu množství vzácných mokřadních a slanomilných rostlin.

IMGP1025

Kromě naučné stezky v Soosu návštěvníci najdou záchrannou stanici pro zraněné živočichy. Prohlédnout si mohou muzejní expozice o přírodě rezervace a jejího okolí, rozsáhlou expozici „Ptačí svět Chebska“ a paleontologickou expozici „Dějiny země“, jejíž součástí jsou modely prehistorických ještěrů v životní velikosti. 

Zachráněný čáp bílý

V areálu je možnost svést se vláčkem na jedinečné historické Muzejní úzkorozchodné dráze Kateřina.