Nahoru

Co nejzajímavějšího přinesl loňský rok ve Slavkovském lese?

Co nejzajímavějšího přinesl loňský rok ve Slavkovském lese?

23. březen 2023

Přijďte pobejt na setkání...

V pátek 31. března od 16:00 se koná tradiční výroční setkání na Správě CHKO Slavkovský les s krátkými příspěvky o naší přírodě a krajině. Odhalíme nešvary hospodaření na našich rybnících. Dozvíme se, zda má perspektivu využití ohně při údržbě krajiny. Povíme si o vlcích ve Slavkovském lese. Po dvou přednáškových blocích následuje společenská část večera s volnou zábavou a drobným občerstvením.

Rybník v CHKO SL_Přemysl Tájek_m

“Na letošním setkání představíme hned několik velmi zajímavých témat, která jsou regionální, ale zároveň mají přesah celorepublikový až evropský. Věřím, že každý účastník si z předložených různorodých námětů najde to své,” říká Jindřich Horáček, ředitel Správy CHKO Slavkovský les. “Setkání otevřou přednášky z našeho regionálního pracoviště od Davida Blažka, který poví o obnově vodních ploch v přírodní rezervaci U sedmi rybníků, dále od Soni Müllerové o boji s invazními rostlinami v CHKO Slavkovský les a Barbora Plašilová představí vybrané nejzajímavější výsledky rozsáhlého projektu monitoringu a mapování v letech 2017–2023 ve Slavkovském lese. Program prvního bloku uzavírá příspěvek od Vojtěcha Koláře z Entomologického ústavu Akademie věd ČR, jež uvede na příkladu vodních bezobratlých nešvary rybničního hospodaření ve Slavkovském lese,” zve Přemysl Tájek, hlavní organizátor setkání.

Hnědásek chrastavcový_Přemysl Tájek

Druhou část po přestávce zahájí přednáška Přemysla Tájka o podpoře vzácných hořepníků a na ně navázaných modrásků hořcových na Kounických loukách. O motýlech pokračuje i další příspěvek, tentokrát od Václava Johna z AOPK ČR shrnující dlouholetý monitoring a ochranu hnědáska chrastavcového v západních Čechách, patřící k nejohroženějším druhům denních motýlů v Evropě. “Myslím, že největším lákadlem jsou přednášky ve druhém bloku. Přemysl Bobek z Botanického ústavu Akademie věd ČR vysvětlí možnosti řízeného vypalování mokřadů, jeho historii a výhledy využívání ohně k údržbě krajiny, což je jistě poutavá látka nejen pro ochranu přírody. Veřejností asi nejvíce sledované téma otevře Pavel Jaška z našeho regionálního pracoviště, který prozradí aktuální informace o vlcích ve Slavkovském lese,” přibližuje program Přemysl Tájek.

PP Dominova skalka_hadce_pastva ovcí_Přemysl Tájek_m

Na závěr tři z pěti autorů představí novou knihu „Zvláště chráněná území Karlovarského kraje“, vydanou na začátku letošního roku Karlovarským krajem. Autorský kolektiv tvoří přírodovědci, kteří dlouhodobě působí v ochraně přírody našeho kraje. Zároveň v posledním příspěvku ukáží několik nejzapomenutějších rezervacích v kraji. Knihu je samozřejmě možné na místě také získat. Vstup na akci je zdarma.

Na setkání s vámi se těší organizátoři akce – pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les.