Nahoru

Jeskyně Moravského krasu

Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky. Je tvořen především vápenci. Známe zde více než 1000 jeskyní. Pět jeskyní je zpřístupněno pro veřejnostJsou to jeskyně Balcarka, jeskyně Kateřinská, jeskyně Punkevní, jeskyně Sloupsko-šošůvské a jeskyně Výpustek.

Největší je systém Amatérské jeskyně o délce více než 40 km.

Nejcennější části území jsou chráněny v jedenácti přírodních rezervacích (PR), čtyřech národních přírodních rezervacích (NPR) a dvou národních přírodních památkách (NPP). Pro zcela výjimečné přírodní hodnoty byl téměř celý Moravský kras zařazen do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000. Od roku 2004 je oblast podzemní Punkvy zařazena mezi mokřady mezinárodního významu podle  Ramsarské úmluvy.