Nahoru

Jeskyně Moravského krasu

Jeskyně Moravského krasu

Nejblíže informačního střediska jsou Punkevní jeskyně a Kateřinská jeskyně. V severní části Moravského krasu se dále nacházejí jeskyně Sloupsko-Šošůvské a Balcarka. Ve střední části krasu je veřejně přístupná jeskyně Výpustek.

Moravský kras je nejznámější a nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky. Je tvořen především vápenci. I když známe více než 1000 zdejších jeskyní, tak pro veřejnost je zpřístupněno jen 5 jeskyní a jedna jeskyně je využívána pro léčbu respiračních onemocnění. Důvodem je především ochrana přirozeného prostředí jeskyní.

Nejdelším jeskynním systémem je Amatérská jeskyně o délce kolem 50 km.

Z výzkumu jeskyní

Nejcennější části území jsou chráněny ve 4 národních přírodních rezervacích (NPR), v 11 přírodních rezervacích (PR) a 2 národních přírodních památkách (NPP). Pro zcela výjimečné přírodní hodnoty byl téměř celý Moravský kras zařazen do sítě evropsky významných lokalit Natura 2000. Od roku 2004 je oblast podzemní Punkvy zařazena mezi mokřady mezinárodního významu v rámci Ramsarské úmluvy.