Nahoru

Naučná stezka Klokočské skály

Naučná stezka Klokočské skály vznikla v půvabné krajině přírodní rezervace Klokočské skály v závěru roku 2014 a slavnostně byla otevřena na jaře roku 2015.

Naučná stezka Klokočské skály, Foto: Jan Mocek

Doporučený výhozí bod: obec Klokočí, před hostincem Pod Průchody

Trasa naučné stezky je vedena po turisticky značených trasách a na zajímavých místech je doplněna informačními tabulemi. Naučná stezka je atypická, a to tím, že není primárně ani okružní a ani nevede z bodu A do bodu B.

Průběh trasy: Naučná stezka začíná v obci Klokočí. Na rozcestí Klokočské průchody se naučná stezka rozděluje do dvou větví, které nejsou vzájemně propojeny. První větev vede po žluté turisticky značené trase kolem jeskyně Postojná přes Zelený důl až k poslední informační tabuli této větve s názvem „Prameny“. Druhá větev je vedena po červené turisticky značené trase kolem Lužické poruchy na lokalitu Pánvička až k poslední informační tabuli této větve s názvem „Geomorfologie“ a k rozcestí Zdenčina Skála.

Délka: cca 3,7 km

Předpokládaná časová náročnost: cca 2–3 hod průměrnou rychlostí chůze

Prohlédněte si: informační letáček

 Naučná stezka Klokočské skály, Foto: Jan Mocek Naučná stezka Klokočské skály, Foto: Jan Mocek

Mapový zákres trasy naučné stezky Klokočské skály ke stažení zde.

Mapový zákres trasy naučné stezky Klokočské skály