Nahoru

Na Běšický chochol a Čachovický vrch

Na Běšický chochol a Čachovický vrch

25. květen 2018

Vycházka do přírodní rezervace Běšický chochol

V sobotu 2. června se koná převážně botanická exkurze do přírodovědně cenného území přírodní rezervace Běšický chochol nedaleko Kadaně a vodní nádrže Nechranice. Zdejší louky a lesostepi nejteplejší a nejvýchodnější části Doupovské pahorkatiny s mnoha vzácnými druhy rostlin účastníkům vycházky představí průvodce Radek Fišer ze Správy CHKO Slavkovský les.

Sraz účastníků je v 9:30 na sjezdu ze silnice u koňské farmy (N 50°22.07887', E 13°20.37445'), jež se nachází nedaleko Tušimic u Kadaně a vodní nádrže Nechranice. Od koňské farmy projdeme pěšky do přírodní rezervace Běšický chochol, kde překonáme stoupání na oba nejvyšší vrcholy chráněného území, Běšický chochol s 350 m n. m. a Čachovický vrch s 313 m n. m. Vycházka po poměrně nenáročném terénu převážně po loukách a lesostepích má odhadovanou délku maximálně 5,5 km. Ač samotná trasa není dlouhá uvidíme řadu zástupců teplomilné květeny Doupovských hor ve vrcholném období květu. Akce se koná za každého počasí, proto si nezapomeňte vhodnou obuv a oblečení do terénu.

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete letos těšit na více než 80 výprav za poznáním přírodních zajímavostí západních Čech.