Nahoru

Jelení říje na Kladské vrcholí

Jelení říje na Kladské vrcholí

4. říjen 2019

Kladská a její symbol

V pátek 27. září proběhla na Kladské v centru CHKO Slavkovský les autobusová exkurze za poslechem jelení říje. Správa CHKO Slavkovský les společně s Karlovarským krajem uspořádala již počtvrté v předvečer svátku sv. Václava exkurzi za jedním ze symbolů podzimní přírody i Slavkovského lesa – jelenem.

Na exkurzi se v čas srazu v půl sedmé večer na Kladské sešlo na osmdesát posluchačů všech věkových kategorií. Jeden z průvodců a pamětník zdejší krajiny Václav Procházka na úvod uvedl: „K nezapomenutelné podzimní atmosféře na Kladské a Slavkovskému lesu patří jeleni. V polovině září les ožívá hlasy jelení říje, která vrcholí právě kolem svátku svatého Václava, proto jsme toto datum pro exkurzi zvolili. Když nám přeje počasí, tak říje v horských terénech je obzvláště působivá! Troubení jelenů se patřičně rozléhá a často i s ozvěnou.“ Zahájení exkurze kvůli deštivému počasí proběhlo v Domě přírody Slavkovského lesa. Tomáš Fiala, průvodce a lesník Správy CHKO Slavkovský les, představil návštěvníkům zástupce řádu jelenovitých ze severní polokoule. Ti si také mohli prohlédnout zblízka jejich paroží. Především dětští návštěvníci, kterých byla více než třetina příchozích, byli z potěžkání a osahání paroží nadšeni. „Vyzkoušeli jsme si letos proměřit trofej z jelena evropského, tak jak se hodnotí na profesionálních soutěžích. Podle aktuálních tabulek jsme lidem ukazovali trofej, jež by získala bronzovou medaili,“ říká Tomáš Fiala. Na další část programu exkurze se všichni přesunuli ven před Dům přírody, kde si zájemci mohli prohlédnout střelené kusy jelení zvěře a pocítit nezaměnitelný zápach jeleního prku. Nejprve mladý Jenda Bělohlávek ukázal svůj „učňovský“ um na jelení vábičku a poté své umění předvedl návštěvníkům exkurze i Mistr Evropy ve vábení jelenů, Jan Brtník, a zatroubil celou škálu jeleních hlasových projevů, jež by mohli v lese slyšet. Oba za to sklidili náležitý potlesk. Nastal čas terénní části exkurze za živými jeleny v přírodě. Jana Rolková ze Správy CHKO Slavkovský les vysvětluje: „Bohužel počasí nám v letošním roce nepřálo a vydatně se rozpršelo právě v době přesunů autobusem na poslechová stanoviště. Jeleni v dešti troubili jen sporadicky a z dálky. Doufáme, že návštěvníci exkurze od dětí až po seniory přesto odcházeli z exkurze plni zážitků. Snad jim bude přát počasí a štěstí na poslech říje jelenů jiný večer.“

Ukázka vábení jelenů Janem Brtníkem