Nahoru

Za vodním světem nejen pod mikroskopem

Za vodním světem nejen pod mikroskopem

Termín: 15. srpna 2020 od 10:45 do 15:00
Místo: Kladská

Objevujte s námi fascinující život pod vodou

Populárně-naučná hydrobiologická exkurze za zajímavostmi života pod vodní hladinou na nádržích v centrální části Slavkovského lesa v okolí Kladské. V rámci terénní vycházky navštívíme několik vodních ploch v blízkosti NPR Kladské rašeliny, které se vyznačují nízkým pH a vysokým obsahem huminových látek. Tentokrát budeme společně hledat ty nejmenší "breberky", o kterých jste možná ani netušili, že se s vámi dělí o prostor v rybníce při letních radovánkách. První, terénní část exkurze, věnujeme vycházce po vodních plochách a odběru vzorků v terénu. Na navštívených nádržích odebereme vzorky planktonu a rámcově zhodnotíme jejich ekologický stav.

Nalovený plankton si posléze prohlédneme a určíme za pomocí kvalitního mikroskopového zvětšení v Domu přírody Slavkovského lesa ve druhé – mikroskopové části exkurze. Budeme se pohybovat na území I. zóny CHKO, v území evropsky významné lokality Kladské rašeliny a v mokřadech mezinárodního významu zařazených do RAMSARské úmluvy. Pojďte nahlédnout do fantastického podvodního světa všedních i nevšedních druhů planktonu, zkoumat jejich prazvláštní těla a dozvědět se o nich něco víc.

Pro ty, kteří by nechtěli, nebo nemohli absolvovat terénní část exkurze, je možné zúčastnit se pouze druhé části (ukázky nachytaných vzorků), jež proběhne po poledni (orientačně po 13 hod. s ohledem na průběh terénní části) v Domě přírody Slavkovského lesa.

Trasa: Z Kladské po zelené na Kyselé jezero a Černý rybník, dále od rozcestí Hvězda na Dlouhou stoku a podél Dlouhé stoky až na rybníky Horní a Dolní Bahňák a po naučné stezce ke Kladskému rybníku a drobným vodním plochám v jeho okolí. Druhá část s ukázkou naloveného planktonu proběhne v Domě přírody Slavkovského lesa. Délka trasy odhadována na cca 5 km.

Místo: Sraz v 10:45 před Domem přírody na Kladské (50°1'36"N, 12°40'4"E).

Doprava tam: autobus Mariánské Lázně (6:35 nebo 10:20) – Kladská (7:05 nebo 10:40) nebo individuálně.

Doprava zpět: autobus Kladská (14:45; poslední spoj) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individuálně.

Průvodce: Ing. Jiří Sikora (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a Ing. Marek Baxa, Ph. D. (ENKI, o. p. s. - Třeboň)

Kontakt: J. Sikora, tel.: 702 004 954

Akci s průvodcem spolupořádá AOPK ČR. V letošním roce pro Vás pracovníci AOPK ČR připravili i tipy na pozoruhodná místa, kde se dozvíte celou řadu zajímavostí přírodních, krajinářských i historických. Více na snamidoprirody.nature.cz.