Nahoru

Za rostlinami a motýly na Upolínovou louku a Křížky

Za rostlinami a motýly na Upolínovou louku a Křížky

Termín: 30. května 2020 od 11:30 do 14:30
Místo: NPP Upolínová louka a NPP Křížky

Přírodovědná vycházka do jednoho z nejhezčích a druhově nejbohatších koutů Slavkovského lesa.

Nahlédneme do národní přírodní památky Upolínová louka pod Křížky v době plného květu upolínů, ale i dalších vzácných rostlin. Pokocháme se vřesovišti, suchými loukami a vegetací vázanou na hadcové skalky v národní přírodní památce Křížky. Bude-li slunečno, ukážeme si také některé ze zdejších vzácných druhů motýlů.

Během vycházky si povíme i o invazních druzích rostlin v našem kraji a úskalích jejich likvidace. Kdo bude mít chuť, může se po skončení exkurze na chvíli aktivně zapojit do ochranářské práce (vykopávání lupiny i s kořeny).

Nutné oblečení a obuv do terénu, nejlépe voděodolné. Pro dobrovolné pracovníky jsou vhodné i pracovní rukavice a motyka.

Místo: Sraz v 11:30 na naučné stezce na Upolínové louce pod Křížky (50°3'59"N, 12°44'47,5"E).

Trasa: NPP Upolínová louka – NPP Křížky (délka cca 1 km plus 2 × 2,5 km cesta Prameny-Křížky, mírně náročná).

Doprava tam: autobus Mariánské Lázně (10:20) – Prameny (10:50) nebo individuálně.

Doprava zpět: autobus Prameny (14:35) – Mariánské Lázně (15:05) nebo individuálně.

Průvodce: Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les), e-mail: premysl.tajek@nature.cz, tel.: 602 793 922

Exkurzi s průvodcem pořádá AOPK ČR. V letošním roce jsme pro Vás připravili i tipy na pozoruhodná místa, kde se dozvíte celou řadu zajímavostí přírodních, krajinářských i historických. Více na snamidoprirody.nature.cz.