Nahoru

Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních

Termín: 19. května 2015 od 16:00 do 17:30
Místo: u Rudolfova pramene Mariánské Lázně

Odpolední vycházka za poznáním vzácných druhů rostlin, jež můžete potkat i za našimi humny, proběhne v úterý 19. května 2015 od 16:00. Sraz účastníků je v parku u Rudolfova pramene v Mariánských Lázních. S průvodkyní Janou Rolkovou ze Správy CHKO Slavkovský les se podíváte do mokřadní louky s typickými rostlinnými druhy vrcholného jara včetně našich planě rostoucích orchidejí.

Již tradičně navštívíte s průvodcem lokalitu se zajímavou květenou mokřadních luk v čele s orchidejí prstnatcem májovým uvnitř lázeňského parku. Délka exkurze je odhadována na přibližně dvě hodiny a koná se za každého počasí. Lokalita je dosti mokrá a dopuručujeme proto zvolit vhodnou obuv.