Nahoru

Za bohatstvím starého lomu na Ryžovně

Za bohatstvím starého lomu na Ryžovně

Termín: 17. června 2021 od 17:00 do 20:00
Místo: u PR Ryžovna nedaleko Hřebečné

Vycházka územím přírodní rezervace s ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče ve zdejším starém opuštěném lomu, výhledy na krušnohorské pláně, přesun přes horské suťové lesy s pokroucenými buky k horským prameništím a rašelinným loukám s pestrou mokřadní flórou včetně několika druhů orchidejí a masožravých rostlin. Uvidíme jednu z nejbohatších rostlinných lokalit v Krušných horách.

Místo: Sraz v 17:00 u přírodní rezervace Ryžovna, přístupová cesta na vrcholu stoupání při silnici Ryžovna–Hřebečná (50°23'54''N, 12°50'19''E).

Doprava: místo je dostupné pouze individuální dopravou (auto, kolo...), v místě možnost parkování.

Trasa: Územím přírodní rezervace (délka 2–3 km, místy středně náročný terén, konec cca ve 20:00).

Průvodci: Ing. Petr Krása (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les) a RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary)

Kontakt: P. Krása, tel.: 724 704 449 a J. Matějů, tel.: 730 553 884