Nahoru

Setkání příznivců přírody Karlovarska

Setkání příznivců přírody Karlovarska

Termín: 30. října 2020 od 16:00 do 19:00
Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary, sál Dvory

AKCE je ZRUŠENA

Vzhledem k aktuálním nařízením Vlády ČR a opatřením nouzového stavu je tato akce NYNÍ ZRUŠENA a PŘELOŽENA NA LEPŠÍ ČASY…

Již tradiční, v pořadí deváté setkání přátel přírody v Krajské knihovně v Karlových Varech. Jde o pásmo krátkých přírodovědných přednášek pro širokou veřejnost. Přijďte si poslechnout o nových poznatcích a objevech z přírody Karlovarského kraje. 

Vstup zdarma. Účast na akci ve vnitřních prostorách je možná pouze s rouškou.

Kontakt: J. Matějů, tel.: 730 553 884 a P. Krása, tel.: 724 704 449

PROGRAM:
Co o zemětřesení, geologii, sopkách a vývěrech přinesou mladí geofyzici ze Skalné? 
Ing. Milan Brož, CSc. (Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i. a kolektiv Geofyzikálního centra v ZŠ Skalná)
 
Netopýři dolu Jeroným: výsledky dlouhodobého sledování během zimování a swarmingu.
Mgr. Přemysl Tájek (AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les, pracoviště Mariánské Lázně)
 
Co ukazuje dynamika řeky Ohře a zánik jejích slepých ramen?
Ing. Petr Krása a Bc. Pavel Kalina (AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les, pracoviště Karlovy Vary)
 
Šíří se kriticky ohrožený čolek hranatý? Prvonález od řeky Svatavy na Kraslicku.
Vendula Hankerová (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí)
 
Věděcká ornitologie v Čechách začíná od Antona Aloise Palliardiho (1796 – 1873).
Bc. Lukáš Smola (Národní památkový ústav, Loket)
 
Jak se daří naší nejvzácnější žábě, ropuše krátkonohé, v Karlovarském kraji?
RNDr. Jan Matějů, Ph. D. (Muzeum Karlovy Vary, p. o.  Karlovarského kraje)
 
V případě nepříznivé epidemiologické situace a možných nařízení vlády ČR může být akce zrušena. Sledujte aktuální informace.