Nahoru

Dům přírody Beskyd

  • Areál budoucího Domu přírody Beskyd
  • Podoba budoucího Domu přírody Beskyd 1
  • Podoba budoucího Domu přírody Beskyd 2
  • Beskydy 1
  • Javorníky

Vítejte v krajině nekonečných horských hřebenů, hlubokých údolí, rozlehlých lesů, rozkvetlých luk, dřevěných kostelů i chalup. Vítejte v krajině Karpat. Již několik let je pro chráněnou krajinnou oblast Beskydy připravováno návštěvnické středisko „Dům přírody Beskyd“. Na jeho brzké realizaci a otevření intenzivně pracujeme!

http://www.dumprirodybeskyd.cz/

Nosným pilířem záměru není stavba na zelené louce, ale elegantní transformace dnes již bohužel nevyužitého původně výrobně-zemědělského areálu přímo v CHKO, který nabízí naprosto variabilní možnosti pro nové funkční využití a provozní řešení. Myšlenkou architekta je maximálně využít stávající prostorové uspořádání i konstrukce a nenásilným způsobem je dotvořit tak, aby vyhovovaly potřebám „Domu přírody Beskyd“, které jsou značnou měrou definovány manuálem vydaným MŽP. Urbanismus areálu je zcela ponechán a nápaditou formou přetváří původní funkční plochy do expozic a zázemí se stejnými prostorovými nároky a vazbami jako tomu bylo při původním využití. Z produkčních ploch vznikají expozice na téma „louky a pastviny“, umělé vodní nádrže se již přirozeně staly vodními biotopy a budou prezentovat vodní svět, přilehlý les zase návštěvníkovi názorně ukáže hlavní přírodní prvek Beskyd.

Vše je logicky doplněno srdcem celého areálu – vnitřními interaktivními expozicemi a dalšími návštěvnickými službami (konferenční sál, EVVO, věda, výzkum,…). Stávající konstrukce všech staveb, zejména halového systému, jsou také v maximální míře ponechány a doplněny o dodatečné podružné konstrukce, jakési nové vnitřnosti reinkarnovaného organismu.

Hlavní architektonickou podstatou je zakomponování celého areálu do okolní krajiny a vytvoření dojmu beskydského hřebene. Výrazovými prostředky jsou zelené reliéfní střechy, přírodní materiály, ponechání a doplnění stávající vzrostlé zeleně.


Kde nás najdete

Program akcí

Čekejte prosím, data se načítají …