Nahoru

O domu přírody

O domu přírody

Návštěvnické středisko CHKO Český kras buduje Správa jeskyní České republiky ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR u Koněpruských jeskyní, v geologicky pozoruhodném území národních přírodních památek Kotýz a Zlatý kůň nad velkolomem Čertovy schody.

Český kras má jedinečný geologický význam, nacházejí se zde světově proslulá bohatá paleontologická naleziště a stratigrafické profily světového a evropského významu, je největším vápencovým územím v Čechách, kde je evidováno téměř 700 jeskyní. Usazování, vrásnění, krasovění a živá příroda v rozpětí stovek miliónů let bude tvořit hlavní téma expozice. Pro veřejnost byly zpřístupněny Koněpruské jeskyně, které provozuje Správa jeskyní České republiky.

_IGP9743_Český kras_Koněpruské jeskyně_web

Dům přírody Českého krasu je navržený tak, aby plnil nejen funkci vstupního prostoru do Koněpruských jeskyní, ale také umožnil uspokojit veškeré potřeby návštěvníků (pokladna, sociální zařízení, obchůdek, občerstvení s posezením, herna pro nejmenší, úschovna kol atd.) a poskytoval dostačující zázemí zaměstnancům Správy Koněpruských jeskyní.

Dům přírody v listopadu 2022

Především bude v přízemí stálá expozice o přírodě Českého krasu, která návštěvníky pobaví i poučí. Každého vtáhne například do příběhu o zrození trilobita, vzniku krasové krajiny a objevování jeskyní. Ukáže, že dnešní krajina a příroda Českého krasu vznikla a je dotvářená dlouhodobou činností člověka. Všechny seznámí s místními chráněnými druhy a nutností jejich ochrany. Návštěvníci se mohou těšit na různé mechanické aktivity, pokusy, tematická zákoutí i prolézačku umělou jeskyní. Nebudou chybět ani nejmodernější technologie.

7_PDFsam_DPČK - projekt expozice