Nahoru

Květná zahrada v Kroměříži – největší moravské výstaviště?!

Květná zahrada v Kroměříži – největší moravské výstaviště?!

Termín: 23. října 2018 od 18:00 do 20:00
Místo: Muzeum umění Olomouc - Divadlo hudby

Olomouc je dnes královnou zahradnických výstav naší republiky. Výstavnictví obecně má dlouhou tradici. Jeho oblibu nastartovalo pořádání velkých Světových výstav v druhé polovině 19. století. Pro výstavy se stavěly honosné paláce, nebo se mohla využít již existující krásná místa. Takovým místem na Moravě byla od 60. let 19. století Květná zahrada v Kroměříži.

Pojďme společně vklouznout do doby monarchie i První republiky a objevovat tehdejší společenský i „obyčejný“ život pulzující v unikátní barokní zahradě.

Ing. Lenka Křesadlová Ph.D. (1976) se od svých středoškolských let věnuje zahradnictví a zahradní kultuře v širším slova smyslu. Absolvovala Zahradnickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a od roku 2005 je zaměstnancem Národního památkového ústavu na pozici specialisty pro památky zahradního umění a kulturní krajinu. Ve svém povolání uplatňuje jak svou lásku ke kultivované i divoké přírodě, tak zájem o historii a dějiny umění. Snaží se široké veřejnosti přibližovat úžasný svět historických zahrad a parků z nejrůznějších úhlů pohledu.