Nahoru

Dům přírody Litovelského Pomoraví

  • Ohniště zlaté spirály
  • Vodní zvon
  • fontána
  • Rajská zahrada
  • krmítko
  • lesní chrám
  • Sluneční hora snů

Dům přírody Litovelského Pomoraví nabízí návštěvu unikátní galerie v přírodě a přírodního hřiště v Horce nad Moravou.  Areál  slouží jako přirozená vstupní brána do CHKO Litovelské Pomoraví. Stavby a instalace jsou navržené s cílem podnítit návštěvníky ke smyslovému vnímání přírody a pomáhají kultivovat vztah k přírodě Litovelského Pomoraví. V areálu jsou realizované stavby podle návrhu Františka Skály, Miloše Šejna, Miloslava Fekara a Marcela Hubáčka

Vítejte v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, v krajině lužních lesů, bílých sněženek, medvědích česneků a temných, bahnem vonících říčních vod řeky Moravy, nejmohutnějšího moravského toku meandrujícího v mocných vrstvách štěrkopísků a povodňových hlín v široké nivě mezi Mohelnicí a Olomoucí. Vítejte v labyrintu starých i nových koryt, propojených říčními rameny, opuštěnými koryty a tůněmi, ve kterých žijí skutečné zvířecí zvláštnosti podobající se prvohorním trilobitům; doprovází je pestrobarevný svět vlhkomilných a vodních rostlin, křičících vodních ptáků, sov a bobřích kolonistů. Vítejte v říční krajině, z níž vystupuje mírně zvlněná pahorkatina Doubrava s výrazným vápencovým vrchem Třesínem, v jehož nitru se skrývají Mladečské jeskyně s největší hadí jeskyní v Evropě.

Kde nás najdete

Program akcí

Čekejte prosím, data se načítají …