Nahoru

Dům přírody Litovelského Pomoraví

 • Probouzení hory
 • Hana Librová a hosté: Věrní a rozumní – O ekologické zpozdilosti. Beseda 5.4.2017 v Divadle Hudby.
 • Vítání ptačího zpěvu v Domu přírody
 • Ekologické dny Olomouc - besedy
 • Kvákání v Domu přírody
 • Pavlína Kalábková: Pravěká pevnost Rmíz u Laškova
 • Lenka Křesadlová: Putování za kouzlem kroměřížských zahrad
 • Jakub Potůček: Litomyšl – už zase?
 • Ekologické dny Olomouc - Ekojarmark
 • Zážitkové prohlídky areálu domu přírody
 • Genius pocit: dvě romantické krajiny v jednom dnu. Celodenní výlet.
 • Rajská zahrada
 • lesní chrám
 • Sluneční hora snů
 • Vodní zvon

Navštivte unikátní galerii v přírodě  v Horce nad Moravou. Stavby a instalace slouží jako místa setkání s přírodou i s dalšími lidmi a jsou otevřené pro vaše prožitky. Místa v galerii navrhli známí čeští výtvarníci jako František Skála a Miloš Šejn. Přírodní galerie je přirozená vstupní brána do přírody Litovelského Pomoraví.

Galerie v přírodě jako vstupní brána do Litovelského Pomoraví

Vydejte se na výlet do Litovelského Pomoraví do krajiny lužních lesů, bílých sněženek, medvědích česneků a temných, bahnem vonících říčních vod řeky Moravy. Vítejte v labyrintu koryt, propojených říčními rameny a tůněmi, ve kterých žijí skutečné zvířecí zvláštnosti podobající se prvohorním trilobitům. Doprovází je pestrobarevný svět vodních rostlin, křičících vodních ptáků, sov a bobřích kolonistů. Vítejte v říční krajině, ze které vystupuje vápencový vrch Třesín, v jehož nitru se skrývají Mladečské jeskyně s největší hadí jeskyní v Evropě.

Navštivte také informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví na Šargouně nedaleko Litovle. Podívejte se zden na 3D film o Litovelském Pomoraví a prohlédněte expozici o včelařství.

Kde nás najdete

Program akcí

Čekejte prosím, data se načítají …