Nahoru

Aktuálně o programu

V roce 2015 byla ukončena první etapa v realizaci návštěvnických středisek chráněných krajinných oblastí. I když se příběh programu Dům přírody započal psát již v roce 2006, tak ke svému jménu přišel o dva roky později při návštěvě návštěvnických středisek ve Schwarzwaldu v Německu. Do současné turistické sezóny je pro návštěvníky připraveno osm domů přírody a sedm informačních středisek. Většina z nich vznikla jen díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V dalších letech bude program pokračovat a počítá se s realizací pěti domů přírody a jednoho informačního střediska. Podrobněji v přiloženém souboru Domy prirody_OP22016.pdf

Detektivem v říši bezobratlých

Detektivem v říši bezobratlých

28. březen 2017

Víte, proč se šnečí ulita nerozbije, když spadne z výšky? Je tropický motýl otakárek skutečně kovově modrý, anebo je to optický klam? Mají mořské houby radost z toho, když v nich žijí krevetky? Zajímavostmi ze světa bezobratlých živočichů vás provede Petr Jan Juračka, přírodovědec, fotograf a vycházející hvězda popularizace vědy.

Výstava Česká kulturní krajina

7. březen 2017

V Galerii Českých center v Rytířské ulici v Praze bude až do konce března možnost si prohlédnout výstavu Česká kulturní krajina. Velkoformátové fotografie Jana Šmída doplňuje prezentace chráněných krajinných oblastí a programu Dům přírody, mechové obrazy a model České republiky.

Řídící výbor programu Dům přírody se sejde 12. ledna 2017

2. leden 2017

V sídle Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky se v lednu setkají stálí členové Řídícího výboru programu Dům přírody. Na svém jednání zhodnotí minulý rok a naplánují činnosti a akce na rok další. Řídící výbor má 29 členů (zástupci regionálních pracovišť Agentury, jednotlivých návštěvnických středisek a dalších institucí).

Stavby roku 2015

2. leden 2017

Dům přírody Moravského krasu a Dům přírody Českého lesa získaly ocenění v krajských soutěžích Stavba roku 2015

Dům přírody Litovelského Pomoraví získal Cenu za počin roku 2014 a cenu Rudolfa Eitelbergera 2015

2. leden 2017

Cena za počin roku 2014 a cena Rudolfa Eitelbergera 2015

Bilance programu Dům přírody

Bilance programu Dům přírody

6. květen 2016

Již deset let běží budování sítě návštěvnických a informačních středisek v chráněných krajinných oblastech v České republice. Více si přečtěte v novém čísle časopisu Ochrana přírody.

Šestý dům přírody otevřen

20. září 2015

V pořadí již šesté návštěvnické středisko v síti Dům přírody, tentokrát v Moravském krasu, začalo sloužit veřejnosti. Pro návštěvníky jej otevřeli ministr životního prostředí Richard Brabec, ředitel AOPK ČR František Pelc a další hosté.

Dům přírody Blaníku slavnostně otevřen

7. červenec 2015

Dům přírody Blaníku již pátým otevřeným domem přírody