Nahoru

Autorská díla

Autorská díla

Domy přírody jsou místem setkávání. Trvalé expozice a krátkodobé výstavy, jejichž autory jsou architekti, výtvarníci, grafici, sochaři a fotografové, mají za cíle překročit bariéry mezi odborníky a návštěvníky. Umělecká díla a fotografie umožňují pochopit vztah člověka a přírody skrze jeho smyslové vnímaní, emoce a umocňují vnímání místa samotného.

Architekt, výtvarník a sochař Jiří Vorel

je autorem uměleckých děl v interiéru a exteriéru Domu přírody Moravského krasu.          
" V každém kusu dřeva vidím něco krásného a dbám na to, abych tu krásu neodstranil. Byla by škoda degradovat dřevo jen na materiál, neosobní a chladný. Snažím se zachovat jeho původní charakter, aby dál bylo dřevo jako strom, ale zároveň plnilo nějakou funkci, například nějakého sloupu, nosníku nebo schodiště! " http://jirivorel.snack.ws/

recepční pult_DKMK_autor JVorelAutorské dílo_Vorel_foto OtaNepily

MgA. Lukáš Gavlovský

je autorem posedových trámů ve vnější expozici v Domě přírody Moravského krasu.

Svou vlastní tvorbu dělí na různá období. Každému se věnuje velmi bytostně. Své práce realizuje v krajině, vytvářel věci z kamenů, sázel stromy a fotografoval. Dnes se věnuje především realizacím, které mají užitný charakter, vychází z přírodních materiálů, z míst a příběhů lidí, pro něž pracuje. Rád svými díly vstupuje i do veřejného prostoru. http://gavlovsky.cz/srdce-pro-havla.html

MgA. Miloslav Fekar

je autorem uměleckých děl ve vnější expozici Galerie v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví.   

o svém díle říká, že je to "splněný dětský sen o navštěvování chrámu ukrytého v lese, který je zasvěcen přírodě a vztahu k ní. Má připomínat křehkost vztahů, které ji utvářejí. Podobou tohoto chrámu se zaobírám dlouhodobě. Konstrukce chrámu ukazuje na žebrové konstrukce lodí." http://www.fekar.com/milos/re-slunakov.html?45

Lesní chrám_MFekar_2014

MVDr. Pavel Procházka

je veterinář a výtvarník, který se od roku 1991 věnuje převážně přírodovědné ilustraci. Pro Domy přírody a Informační střediska vytvořil vědecké ilustrace jejich maskotů.

 Autor používá kombinovanou techniku, jíž dosahuje precizní malby. Za svou tvorbu byl oceněn Zlatou stuhou (1997 a 1998) a Čestným uznáním za ilustrace v cyklu Svět zvířat. Nejraději kreslí a maluje ptáky. Vůbec ze všeho nejradši má dravce a sovy.

Maskot Domu přírody Třeboňska - orel mořský

Taky je zatížený na rašeliniště. Občas ho odborníci trápí svými požadavky na opravy ilustrací, ale Pavel Procházka bere opravy jako součást této práce. Sám o tom říká: "Protože je to odborná věc a když mi vědci řeknou, že třeba ty krovky u brouka mají být širší, tak nediskutuji a prostě to tak namaluju. Rozhodně se kvůli tomu neurazím. Dlouho upravuji živočichy, jejichž domovem je rašeliniště. Takže třeba mravenec rašeliništní, nebo různá šídla." Tvoří pro knižní nakladatelství, různé instituce s přírodovědným nebo environmentálním zaměřením, nejvíce pro Správu národního parku Šumava a ZOO Praha.