Nahoru

Autorská díla

Autorská díla

Domy přírody jsou místem setkávání. Trvalé expozice a krátkodobé výstavy, jejichž autory jsou architekti, výtvarníci, grafici, sochaři a fotografové, mají za cíle překročit bariéry mezi odborníky a návštěvníky. Umělecká díla a fotografie umožňují pochopit vztah člověka a přírody skrze jeho smyslové vnímaní, emoce a umocňují vnímání místa samotného.

Architekt, výtvarník a sochař Jiří Vorel

je autorem uměleckých děl v interiéru a exteriéru Domu přírody Moravského krasu.          
" V každém kusu dřeva vidím něco krásného a dbám na to, abych tu krásu neodstranil. Byla by škoda degradovat dřevo jen na materiál, neosobní a chladný. Snažím se zachovat jeho původní charakter, aby dál bylo dřevo jako strom, ale zároveň plnilo nějakou funkci, například nějakého sloupu, nosníku nebo schodiště! " http://jirivorel.snack.ws/

recepční pult_DKMK_autor JVorelAutorské dílo_Vorel_foto OtaNepily

MgA. Miloslav Fekar

je autorem uměleckých děl ve vnější expozici Galerie v přírodě Domu přírody Litovelského Pomoraví.   

o svém díle říká, že je to "splněný dětský sen o navštěvování chrámu ukrytého v lese, který je zasvěcen přírodě a vztahu k ní. Má připomínat křehkost vztahů, které ji utvářejí. Podobou tohoto chrámu se zaobírám dlouhodobě. Konstrukce chrámu ukazuje na žebrové konstrukce lodí." http://www.fekar.com/milos/re-slunakov.html?45

Lesní chrám_MFekar_2014