Nahoru

Zážitkové prohlídky a výlety

Přijďte se skupinou přátel, spolupracovníků, turistů či seniorů. Vyberte si na zážitkovou komentovanou prohlídku nebo k prohlídce zvolte další aktivitu nebo tématický výlet a naplánujte si program na celý den. Programy jsou na objednávku. Cena zahnuje průvodcovské služby, vstupné, u celodenních výletů také oběd a předpokládá vlastní dopravu. Programy přizpůsobíme pro každou skupinu. Informace a objednávky Jiří Popelka, info@slunakov.cz, 585 388 206.

Zážitková prohlídka galerie v přírodě

Zážitková prohlídka galerie v přírodě

1. duben 2017

Budeme vám vyprávět příběh galerie v přírodě. Přiblížíme jak uvažovali autoři staveb a možná i jejich předchůdci, budovatelé romantických areálů. Upozorníme na pozoruhodné detaily. Vzpomeneme na historky z výstavby. Budete mít příležitost lépe porozumět geniu loci, které vytvořili František Skála, Miloš Šejn, Miloslav Fekar, Marcel Hubáček a další.

Genius pocit: dvě romantické krajiny v jednom dnu.

Genius pocit: dvě romantické krajiny v jednom dnu.

1. duben 2017

Procházka přírodní galerií Domu přírody doplněná návštěvou zapomenuté komponované krajiny kolem Nových Zámků. Podíváme se  jinýma očima na známá místa kolem zámku  v okolí Mladečských jeskyní a zkusíme si představit krajinu jak o ní přemýšleli krajinní architekti před dvěma sty lety. Novozámecký park nám poskytne kontext pro hlubší  pochopení smyslu galerie Domu přírody Litovevelského Pomoraví.

Nejnovější hrad na Moravě

Nejnovější hrad na Moravě

1. duben 2017

aneb Kterak se bobři v Domu přírody usadili.  
Prohlídka nejbobrovatěší lokality na Moravě.

Na raftech do Domu přírody Litovelského Pomoraví

Na raftech do Domu přírody Litovelského Pomoraví

1. duben 2017

Pojďte prožít nenáročnou projížďku na raftu a příběh lužní krajiny vyprávěný v galerii Domu Přírody Litovelského Pomoraví.

Hanácké skanzen Příkazy a Dům přírody

Hanácké skanzen Příkazy a Dům přírody

1. duben 2017

Pohled do dvou různých způsobů pobývání lidí v krajině Hané. V hanáckém skanzenu nahlédneme do tradičního života Hanáků spojeného zejména s prací. V galerii domu přírody pak se podíváme, jak můžeme prožívat spojení s krajinou ve svátečních chvílích.