Nahoru

Výtvarná soutěž Naše sovy

Výtvarná soutěž v rámci Soví noci

Termín: 1. dubna 2019 — 10. května 2019
Místo: Dům přírody Moravského krasu

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro žáky mateřských a základních škol.

 

Dům přírody Moravského krasu, o.p.s. vyhlašuje první ročník dětské výtvarné soutěže s tématem Naše sovy. Tato výtvarná soutěž se uskuteční pod záštitou Soví noci v rámci festivalu Muzejních nocí. Soutěž je určena pro žáky mateřských a základních škol. 

Věkové kategorie:

 • 1. kategorie: žáci mateřských škol
 • 2. kategorie: žáci 1. stupně základních škol
 • 3. kategorie: žáci 2. stupně základních škol

Časový harmonogram soutěže:

 • termín vyhlášení: 1. duben 2019
 • termín ukončení: 10. květen 2019
 • termín vyhodnocení: 25. květen 2019 
 • výstava prací v expozici Domu přírody: od 25. května do minimálně 30. června 2019
 
Specifikace:
 • kresba, malba
 • maximální rozměr výkresu A3
 • zaměření: Naše sovy

Povinné údaje k soutěžním pracím:

 • jméno a příjmení autora
 • věk, kategorie
 • název díla
 • kontakt na zákonného zástupce

Podmínky přijetí soutěžních prací:

 • osobní předání na infopultu Domu přírody Moravského krasu nebo
 • poštou na adresu: Dům přírody Moravského krasu, o.p.s., Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko.
 • práce musí být doručeny na adresu Domu přírody do 10. května do 15 hodin; práce musí být poslední den lhůty doručeny na Dům přírody - nerozhoduje razítko podání, ale dodání.
 • odevzdáním souhlasíte se zveřejněním práce v expozici v Domě přírody, s uvedením jména a příjmení autora, věku a názvu díla.

Vyhlášení výsledků:

 • vyhlášení výsledků proběhne v rámci Soví noci
 • autoři vítězných prací obdrží věcné ceny

vytvarna_soutez_nase_sovy