Nahoru

Výstava 35 let záchranné stanice

Výstava 35 let záchranné stanice

Termín: 6. dubna 2019 — 19. května 2019
Místo: Bartošovice 146, CHKO Poodří

Rádi Vás přivítáme na výstavě fotografií, která zachycuje proměny naší záchranné stanice od jejího založení v roce 1983 až do dnešních dnů.

Toto zařízení pro záchranu volně žijících živočichů se začalo budovat v roce 1981 z iniciativy Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně, pracoviště státní ochrany přírody a památkové péče. Do provozu bylo uvedeno 28. října 1983, tehdy se jednalo o 15 voliér a velmi skromné zázemí. V té době šlo o první takovéto zařízení ve střední Evropě.

Zásadní rozvoj záchranné stanice začal až po roce 1990, kdy byla stanice převedena pod Okresní národní výbor v Novém Jičíně, referát životního prostředí, resp. v roce 1992 kdy stanici převzala do vlastnictví a provozování naše nevládní ekologická organizace ZO ČSOP Nový Jičín.

V současné době se v 3,5 hektarovém areálu nachází více než 70 různých druhů chovatelských zařízení, řada provozních objektů, veterinární ošetřovna a další nezbytné zázemí. V roce 2000 byla zprovozněna expoziční část stanice, přístupná veřejnosti.

V letech 2009 a 2010 proběhla zásadní přestavba a dostavba stanice. Velmi náročná pak byla oprava a rekonstrukce centrální budovy, nemovité kulturní památky - bývalé fary, která začala již v roce 1996 a postupovala dle našich finančních možností.

V květnu 2014 zde bylo slavnostně otevřeno nové návštěvnické středisko Dům přírody Poodří, které ročně navštíví okolo 14 tis. návštěvníků, z toho je cca polovina dětí všeho věku v rámci ekovýchovných programů. Nádherný barokní objekt je tak smysluplně využit, současně došlo k úzké provázanosti dvou hlavních oblastí naší působnosti, tj. druhové ochrany živočichů s ekologickou výchovou a osvětou. 

výstava-stanice v letech (1)