Nahoru

Tváře úmluvy CITES - putovní výstava

Tváře úmluvy CITES - putovní výstava

Termín: 4. dubna 2019 — 31. května 2019

Výstava zahrnuje 19 fotografií druhů chráněných úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami)