Nahoru

Pískovny za humny

Pískovny za humny

1. duben 2017

Přednáškový cyklus Krajina a lidé se v dubnu zaměří na fenomén pískoven na Třeboňsku. O tomto výjimečném biotopu přijede v úterý 4. dubna vyprávět RNDr. Jiří Řehounek ze sdružení Calla. Přednáška se uskuteční od 18:30 v Domě Štěpánka Netolického na třeboňském náměstí.

Výzkumu a ochraně Jihočeských pískoven se věnuje sdružení Calla více než deset let. Jiří Řehounek nám ukáže, jak probíhá přirozená obnova území narušených těžbou štěrkopísku a jaké zde vznikají unikátní biotopy, které obývají zajímavé (a často chráněné) druhy rostlin a živočichů. Dozvíme se také, v čem je výjimečná pískovna Cep II nebo jak lze využít pro ochranu přírody populární geocaching.

Přednáška je součástí projektu Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz

SFZP_H_CMYKMZP_logo_RGB_v2