Nahoru

Krajina a lidé - interpretační projekt startuje

Krajina a lidé - interpretační projekt startuje

10. únor 2017

Dům přírody Třeboňska zahajuje dvouletý projekt Krajina a lidé - interpretace přírodního dědictví CHKO a biosférické rezervace Třeboňsko. V rámci projektu nabídneme také řadu zajímavých vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření interpretačních možností v těchto oblastech:

  • služby Domu přírody, které budou rozšířeny o nabídku programů a aktivit z oblasti EVVO, včetně nových pomůcek
  • odbornost pracovníků návštěvnických středisek v oblasti interpretace přírodního dědictví
  • vzdělávání veřejnosti a její aktivní seznamování s přírodním dědictvím Třeboňska 
  • navázání spolupráce subjektů, podílejících se na interpretaci přírodního dědictví v CHKO Třeboňsko, vzájemná výměna zkušeností, informování o příkladech dobré praxe

Jedním z cílů projektu je systematické odborné proškolení pracovníků Domu přírody Třeboňska a ostatních návštěvnických středisek žadatele v oblasti interpretace přírodního dědictví a EVVO. Součástí bude také výměna zkušeností s návštěvnickými středisky jiných ZCHÚ. Výsledkem bude schopnost pracovníků realizovat vzdělávací programy pro školy i veřejnost, tvorba nových výukových pomůcek a inspirace příklady dobré praxe z obdobných zařízení.

Pro cílové skupiny z řad veřejnosti bude v rámci projektu připravena nabídka odborných terénních exkurzí, které seznámí zajímavou a zážitkovou formou účastníky s přírodním bohatstvím Třeboňska a způsoby jeho ochrany. Stejně tak bude připravena a realizována nabídka vzdělávacích programů pro školní skupiny

Pro návštěvníky CHKO budou vytvořeny nové informační materiály, zaměřené na přírodu Třeboňska a fenomén rybniční krajiny. K navázání spolupráce a komunikace subjektů, podílejících se na interpretaci přírodního dědictví v oblasti CHKO Třeboňsko, bude v rámci projektu realizována odborná konference.

Další z aktivit projektu je přednáškový cyklus Krajina a lidé, který pořádáme ve spolupráci se správou CHKO Třeboňsko. Každý měsíc nabídneme zajímavé téma z oblasti přírody a krajiny nebo problematiky životního prostředí, celkem tedy 24 přednášek, které se uskuteční v přednáškové místnosti Domu Štěpánka Netolického v Třeboni.

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz a www.mzp.cz

SFZP_H_CMYKMZP_logo_RGB_v2