Nahoru
Vyhledávání

Víkend v polovině června bude patřit výletům do přírody

Víkend v polovině června bude patřit výletům do přírody

31. květen 2017

Pojďte společně s námi prožít v přírodě nejpestřejší období roku

O víkendu v polovině června se lze zúčastnit hned dvou exkurzí pořádaných Správou CHKO Slavkovský les. V sobotu 17. června od 10:55 se koná klasicky koncipovaná celodenní přírodovědná vycházka za přírodními krásami Slavkovského lesa pod názvem “Okolo Podhory přes vody, lesy a hory” s průvodkyní Janou Rolkovou. V neděli 18. června od 9:30 vás pak čeká netradiční exkurze při hledání vzácné okrotice červené v listnatých lesích “Za červeným tajemstvím Chlumské hory” s koordinátorem hledačů Petrem Krásou.

Okolo Podhory přes vody, lesy a hory – 17. 6. 2017

Sobotní exkurze nás zavede do přírodovědně cenných území v okolí Podhory, stejnojmenného vrchu i vodní nádrže. Sraz účastníků je na vlakové zastávce Ovesné Kladruby v 10:55 po příjezdu vlaků jak ze směru Mariánské Lázně, tak Karlovy Vary.

Nahlédneme do několika zvláště chráněných území v době plného květu řady vzácných a ohrožených druhů rostlin. V případě příznivého počasí a s trochou štěstí uvidíme také množství chráněných živočichů (hnědásek chrastavcový a další motýli, vážky, obojživelníci, ptactvo). Trasa povede od vlakové zastávky Ovesné Kladruby do přírodní památky Podhorní slatě s bohatou mokřadní květenou, kolem vodní nádrže Podhora do přírodní památky Čertkus a přírodní památky Sirňák s mofetami přes přírodní rezervaci Podhorní vrch se zachovalými smíšenými a suťovými lesy až na vlakovou zastávku Milhostov. Změna trasy je s ohledem na zájem a časové možnosti účastníků vyhrazena. Délka celodenní vycházky je odhadována na zhruba 10 km se střední náročností, protože místy budeme procházet terénem.

Průvodkyně Jana Rolková dodává: “Neboť je řada lokalit podmáčená, doporučuji zvolit vhodnou obuv a oblečení do terénu. Je vhodné mít sebou svačinu a dostatek tekutin na celý den. Návrat zpět je plánován z vlakové zastávky Milhostov po 16, případně 18 hodině.”

Za červeným tajemstvím Chlumské hory – 18. 6. 2017

Vydejte se v neděli na exkurzi, tentokrát tak trochu ve vlastní režii. Sraz hledačů je v 9:30 u kaple sv. Jiljí v malebné vesničce Chlum (50°1´3´´ N, 13°12´22´´ E). Dopravit na místo srazu lze pouze vlastním dopravním prostředkem. Poté se přesuneme na Chlumskou horu k pátrací akci.

Každý účastník dostane do rukou podrobnou mapu a vyznačený úsek, ve kterém bude hledat vzácnou okrotici červenou. Průvodce Petr Krása upřesňuje: „Bude se pátrat napříč listnatými lesy Chlumské hory, kde má tato orchidej v našem kraji jediné známé místo výskytu a údajně zde byla spatřena před necelými deseti lety. Kdo ji najde, vyhrává. Nálezy budou vhodně oceněny. Při hledání bude k vidění jistě mnoho dalších zajímavých kvetoucích rostlin.“

Návrat není pevně stanoven, domluven bude na místě podle potřeba a možností účastníků. Nutné vybavení pro pátraní je obuv a oblečení do terénu uzpůsobené aktuálnímu počasí, pitná voda, repelent, fotoaparát, GPS nebo mobilní telefon s určováním polohy. Upozorňujeme, že orientace v terénu bude plně na vlastní nebezpečí účastníků.

Cyklus přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“ pro Vás připravila Správa CHKO Slavkovský les ve spolupráci se svými partnery. V rámci tohoto cyklu se můžete během celého roku zúčastnit mnoha výprav za poznáním přírodních zajímavostí západních Čech.