Nahoru

Setkání s přírodou Karlovarska

Setkání s přírodou Karlovarska

21. říjen 2019

Vodou i lesy, přírodou Karlovarska kdesi...

V pátek 25. října pořádá AOPK ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les a Muzeum Karlovy Vary tradiční výroční „Setkání příznivců přírody Karlovarska“ s přednáškami o zdejší přírodě a krajině. Již osmý ročník se koná v Krajské knihovně Karlovy Vary v sále Dvory od 16 do 19 hodin. Potkáte se s profesionálními i laickými přírodovědci z našeho kraje a můžete se pochlubit svými pozorováními a zážitky z přírody. A nač se mohou posluchači z řad široké laické veřejnosti těšit? Letošní program je velmi pestrý.

V prvním příspěvku hydrobioložka Ivana Vejříková poodhalí vývoj rybích společenstev v jezeře Medard. Každoroční ichtyologický průzkum prováděný Akademií věd ČR na základě smlouvy se Sokolovskou uhelnou odkrývá, jak se daří rybím obyvatelům v jezeře vzniklém po rekultivaci hnědouhelného lomu. Z podvodního světa přeskočíme na souš. Vít Tejrovský nám představí tajemného lesního tvora, jež se po velmi dlouhém období v našem regionu opět začíná objevovat, kočku divokou. Zatím ji u nás kromě fotopastí nikdo v přírodě neviděl. Jaký je vlastně způsob jejího života a chování? Je možné, že se ve zdejším kraji usadí trvale? Nejen do problematiky vod se vrátíme při přednášce o záchraně chráněných perlorodek na Lužním potoce, jež probíhá již mnoho let. O aktuálních zkušenostech s měnícími se přírodními i hydrologickými podmínkami na Ašsku při její záchraně se s vámi podělí Kateřina Urbánková ze Správy CHKO Slavkovský les a dodává: “Jak se mění zdejší podmínky, posouvají se i naše poznatky o perlorodce a jejím životním prostředí a tomu přizpůsobujeme také péči a záchranný program o tento jedinečný druh.”

Po krátké přestávce vás Martin Chochel z Krajského úřadu Karlovarského kraje seznámí s nově vyhlášenými chráněnými lokalitami a říká: “Chráněná území rostou jak houby po dešti, ale kde jsou tato cenná místa, ví zatím jen zasvěcení.” Možná je po přednášce najdete i vy. Velmi aktuální problematiku v ochraně přírody bude rozebírat příspěvek Tomáše Fialy o invazivních kůrovcích. Globální obchod a oteplování totiž přináší další nové hmyzí hrozby pro naše lesní porosty. Poslední příspěvek Petra Krásy a Jany Jiskrové, profesionálních ochránců přírody ze Správy CHKO Slavkovský les, nás přenese zpět k tématu vody. Dvě pískovny v Sokolovské pánvi totiž procházejí kolapsem populací obojživelníků. Kudy vede cesta ke stabilizaci tohoto prostředí? Jaká opatření jsou pravděpodobně potřeba a jaká se již dělají? To vše vám prozradí naši přednášející.

Vstup na akci je zdarma. Na setkání s vámi se těší organizátoři akce AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les, Muzeum Karlovy Vary a Krajská knihovna Karlovy Vary.

PROGRAM 16:00–19:00

Jak se vyvíjí rybí obsádka jezera Medard - Ivana Vejříková (Hydrobiologický ústav BC AVČR)

Co všechno nevíme o výskytu kočky divoké - Vít Tejrovský (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Perlorodky na Ašsku - Kateřina Urbánková (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Nová chráněná území v Karlovarském kraji - Martin Chochel (Krajský úřad Karlovarského kraje)

Invazivní kůrovci v Karlovarském kraji - Tomáš Fiala (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Pískovna Erika a pískovna Vřesová - Petr Krása & Jana Jiskrová (AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)