Nahoru

Pozvánka na terénní seminář OP ŽP 2019, CHKO Slavkovský les

Pozvánka na terénní seminář OP ŽP 2019

29. duben 2019

Prioritní osa 4 (spec. cíl 4.3) - Problematika ovocných dřevin a tvorba tůní

Srdečně Vás zveme na terénní seminář věnující se problematice dotačního titulu Operační program Životní prostředí 2014 - 2020, který pořádá AOPK ČR ve spolupráci s pracovníky Regionálního pracoviště Správy CHKO Slavkovský les dne 24. 5. 2019 od 9:00 - 14:00 s nástupním místem - parkoviště u Krajského úřadu Karlovarského kraje – budova C, ul. Závodní.

Seminář je vhodný pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele, zejména zemědělské subjekty a vlastníky půdy, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: Prioritní osa 4 – Specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny se zaměřením na problematiku ovocných dřevin a výstavbu tůní.

Program a bližší informace k samotnému terénnímu semináři vč. registrace naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vaši účast.