Nahoru
Vyhledávání

Seminář OP ŽP - Škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů

Seminář OP ŽP - Škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů

Termín: 24. října 2019 od 10:00 do 13:00
Místo: Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní 504, Mariánské Lázně

Zaměření na problematiku prevence vzniku škod způsobených vlkem obecným

Seminář věnující se problematice dotačního titulu Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 se zaměřením na problematiku prevence vzniku škod způsobených vlkem obecným, který pořádá AOPK ČR ve spolupráci s pracovníky Regionálního pracoviště Správy CHKO Slavkovský les a Hnutím Duha dne 24.10.2019 od 10:00 v zasedací místnosti RP SCHKO Slavkovský les na adrese: Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

Seminář je vhodný pro zpracovatele žádostí, projektanty, zástupce obcí a krajů a ostatní žadatele, zejména zemědělské subjekty a vlastníky půdy, kteří připravují či mají zájem podat žádost do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: Prioritní osa 4 – Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu - Aktivita: 4.2.4 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku.

Program a bližší informace k samotnému semináři vč. registrace naleznete v přiložené pozvánce.

Těšíme se na Vaši účast.