Nahoru

Dům přírody Bílých Karpat

Připravujeme projekt na vybudování moderního návštěvnického střediska pro CHKO Bílé Karpaty a přilehlé Pomoraví. Dům přírody Bílých Karpat vznikne ve Veselí nad Moravou na náměstí Bartolomějském.

 • přítažlivou formou chceme seznámit veřejnost s přírodními zajimavostmi tohoto území
 • nosným prvkem bude trvalá interaktivní expozice v interiéru a exteriéru

Co uvidíte v expozici

 • kromě celosvětově proslulých luk s pestrou škálou orchidejí a motýlů zavítá návštěvník do lesů a do podzemí, kde mu bude představen život v půdě a oběh vody v krajině s návody, jak ji v ní zadržet

návrh expozice

Co nabídneme lidem

 • prohlídky expozice samostatně i s průvodcem
 • shlédnutí několika filmů o přírodě tohoto regionu
 • informace o turistických zajímavostech
 • průvodcovské služby a exkurze po Bílých Karpatech a Pomoraví
 • výukové programy pro školy a veřejnost
 • přednášky s přírodovědnou tématikou
 • teambuldingové akce v přírodě
 • obchůdek s regionálními produkty, publikacemi, suvenýry, propagačními materiály, mapami aj.
 • mimoškolní aktivity pro děti a mládež

návrh nového domu

Můžete nám pomoci?

 • hledáme partnery na spolupráci a spolufinancování 15 % z celkového rozpočtu,     tj. 8 mil. Kč
 • projekt bude podán do výzvy Operačního programu životního prostředí, kde lze obdržet dotaci ve výši 85 % z celkové předpokládané částky 50 mil. Kč.
 • finanční příspěvek může být adresný na konkrétní prvek expozice, kontrétní aktivitu, prezentaci výrobků a služeb, využití přednáškového sálu či další aktivity spojené s chodem Domu přírody

návrh domu z náměstí